Main Menu
User Menu

1. československá divise [1940-1940]

1st Czechoslovak Division

     
Název:
Name:
1. československá divise
Originální název:
Original Name:
1. československá divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.08.1940
Nástupce:
Successor:
Československá smíšená brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
15.01.1940-13.06.1940 Viest Rudolf (divisní generál)
13.06.1940-14.08.1940 Neumann Bedřich (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.01.1940-14.08.1940 Fišera, Alois (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.01.1940-14.08.1940 Dělostřelecký pluk 1
DD.01.1940-DD.08.1940 Velitelství dělostřelectva 1. československé divise
DD.06.1940-DD.07.1940 Velitelství pěchoty 1. československé divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina exilová, fond
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-divise-1940-1940-t37505#370653Verze : 2