Neumann, Bedřich


     
Příjmení:
Surname:
Neumann Neumann
Jméno:
Given Name:
Bedřich Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Neumann
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál Division General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.04.1891 Třebichovice / 03.04.1891 Trebichovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.07.1964 Londýn 15.07.1964 London
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
? ?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
? ?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Neumann-Bedrich-t60756#218821 Verze : 0

     
Příjmení:
Surname:
Neumann Neumann
Jméno:
Given Name:
Bedřich Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Neumann
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.07.1910 Státní reálné gymnasium, Slaný
DD.10.1910-DD.06.1911 Českoslovanská akademie obchodní, abiturientský kurs, Praha
DD.09.1902-DD.07.1910 ?
DD.10.1910-DD.06.1911 ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.02.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Belovar
DD.09.1916-DD.01.1917 Důstojnický zdokonalovací kurs, Bělgorod
DD.12.1917-DD.03.1918 Kulometný kurs pro důstojníky, Jassi
DD.10.1920-DD.10.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.10.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.01.1931-DD.06.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
DD.11.1912-DD.02.1913 ?
DD.09.1916-DD.01.1917 ?
DD.12.1917-DD.03.1918 ?
DD.10.1920-DD.10.1921 ?
DD.10.1921-DD.09.1922 ?
DD.01.1931-DD.06.1931 ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.10.1916 praporčík ruské armády
01.07.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
17.08.1918 podkapitán legií
13.12.1918 major legií
20.11.1920 major pěchoty
20.09.1922 major generálního štábu
28.06.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
01.07.1933 brigádní generál
24.10.1944 divisní generál
01.06.1948 výslužba
01.10.1913 ?
01.09.1914 ?
01.10.1916 ?
01.07.1917 ?
07.02.1918 ?
17.08.1918 ?
13.12.1918 ?
20.11.1920 ?
20.09.1922 ?
28.06.1923 ?
04.05.1928 ?
01.07.1933 Brigade General
24.10.1944 Division General
01.06.1948 Retirement
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 97, Karlovac
DD.11.1912-DD.02.1913 vojenské studium, Belovar
DD.02.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Infanterie-Regiment Nr. 97, Karlovac
DD.07.1914-DD.08.1914 velitel pěší čety Infanterie-Regiment Nr. 18, východoevropské válčiště
DD.08.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.03.1915 velitel pěší čety Infanterie-Regiment Nr. 18, východoevropské válčiště
18.03.1915-18.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.09.1916 dobrovolník Československého náhradního praporu, Kijev
DD.09.1916-DD.01.1917 vojenské studium, Bělgorod
DD.01.1917-DD.08.1917 náborový emisar
DD.08.1917-DD.12.1917 velitel kulometné roty 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin
DD.12.1917-DD.03.1918 vojenské studium, Jassi
DD.03.1918-DD.05.1918 velitel kulometné roty 6. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.05.1918-DD.08.1918 nemocniční ošetřování
DD.08.1918-DD.11.1918 velitel praporu 11. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.03.1919 učitel Školy na důstojníky pěchoty, Kyštym
DD.03.1919-DD.07.1920 zástupce velitele 11. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.03.1924 důstojník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.03.1924-DD.09.1928 přednosta skupiny Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1928-DD.09.1929 velitel Pěšího pluku 5, Praha
DD.09.1929-DD.01.1931 přednosta 1. oddělení /organisačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1931-DD.06.1931 vojenské studium, Praha
DD.06.1931-DD.09.1931 přednosta 1. oddělení /organisačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1931-DD.09.1935 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1935-DD.09.1938 velitel Divise 5, České Budějovice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Hraniční oblasti 31, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 velitel Divise 5, České Budějovice
DD.04.1939-DD.08.1939 přidělený generál Hlavního štábu branné moci v likvidaci, Praha
16.01.1940-16.01.1940 odchod do exilu
DD.02.1940-DD.06.1940 náčelník štábu Československé vojenské správy, Paris
DD.06.1940-DD.08.1940 velitel 1. československé divise, západoevropské válčiště
DD.08.1940-DD.07.1941 velitel Československé smíšené brigády, západoevropské válčiště
DD.07.1941-DD.01.1943 velitel Československé samostatné brigády, západoevropské válčiště
DD.01.1943-DD.09.1944 náčelník Štábu pro vybudování branné moci, London
DD.09.1944-DD.04.1945 náčelník štábu Hlavního velitelství branné moci, London
DD.04.1945-DD.08.1945 mimo službu
DD.08.1945-DD.03.1946 zástupce velitele Vojenské oblasti 1, Praha
DD.03.1946-DD.03.1948 úsporný komisař Ministerstva národní obrany, Praha
DD.03.1948-DD.06.1948 dovolená s čekaným
DD.10.1912-DD.11.1912 ?
DD.11.1912-DD.02.1913 ?
DD.02.1913-DD.09.1913 ?
DD.07.1914-DD.08.1914 ?
DD.08.1914-DD.01.1915 ?
DD.01.1915-DD.03.1915 ?
18.03.1915-18.03.1915 ?
DD.03.1915-DD.07.1916 ?
DD.07.1916-DD.09.1916 ?
DD.09.1916-DD.01.1917 ?
DD.01.1917-DD.08.1917 ?
DD.08.1917-DD.12.1917 ?
DD.12.1917-DD.03.1918 ?
DD.03.1918-DD.05.1918 ?
DD.05.1918-DD.08.1918 ?
DD.08.1918-DD.11.1918 ?
DD.11.1918-DD.03.1919 ?
DD.03.1919-DD.07.1920 ?
DD.07.1920-DD.10.1920 ?
DD.10.1920-DD.09.1922 ?
DD.09.1922-DD.03.1924 ?
DD.03.1924-DD.09.1928 ?
DD.09.1928-DD.09.1929 ?
DD.09.1929-DD.01.1931 ?
DD.01.1931-DD.06.1931 ?
DD.06.1931-DD.09.1931 ?
DD.09.1931-DD.09.1935 ?
DD.09.1935-DD.09.1938 ?
DD.09.1938-DD.10.1938 ?
DD.10.1938-DD.04.1939 ?
DD.04.1939-DD.08.1939 ?
16.01.1940-16.01.1940 ?
DD.02.1940-DD.06.1940 ?
DD.06.1940-DD.08.1940 ?
DD.08.1940-DD.07.1941 ?
DD.07.1941-DD.01.1943 ?
DD.01.1943-DD.09.1944 ?
DD.09.1944-DD.04.1945 ?
DD.04.1945-DD.08.1945 ?
DD.08.1945-DD.03.1946 ?
DD.03.1946-DD.03.1948 ?
DD.03.1948-DD.06.1948 ?
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Neumann-Bedrich-t60756#375406 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více