Main Menu
User Menu

29. bombardovací letecký pluk [1954-1958]

29th Bomber Air Regiment

     
Název:
Name:
29. bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
29. bombardovací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
29. letecký bombardovací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 46. bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-03.11.1955 Hradčany, letiště
03.11.1955-01.10.1958 Mladá, letiště

Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-01.10.1958 Grolmus, Vladimír (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1954-01.10.1958 Velitelský roj
01.11.1954-01.10.1958 1. letka (bombardovací)
01.11.1954-01.10.1958 2. letka (bombardovací)
01.11.1954-01.10.1958 3. letka (bombardovací)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-03.11.1955 VÚ 8128 Hradčany
03.11.1955-01.10.1958 VÚ 8128 Mladá
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (29. bombardovací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/29-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1958-t35483#422421Verze : 0
MOD
V listopadu 1955 - redislokován na letiště Mladá.
Tam končí s výcvikem na C-3 a zahajuje přeškolení na B-228 (Il-28).


Hlavní výzbroj pluku:
C-3 (01.11.1954-1955)
B-228/Il-28 (1955-1958)
CB-228/ Il-28U (1955-1958)


Označení příslušnosti letounů k jednotce (do 30.06.1957):
Velitelský roj: FH-01; -02, další (cvičné a kurýrní) dle potřeby až po -09
1. letka: TH-10 , -11, a dále
2. letka: PK-30 , -31, a dále
3. letka: RL-50 , -51, a dále

Zabezpečovací letištní jednotka:
7. letištní prapor (01.11.1954 - DD.11.1955)
2. letištní prapor (DD.11.1955 -15.08.1958)

Radiotechnické zabezpečení:
11. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy (01.11.1954-15.05.1955)
46. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (15.05.1955-DD.11.1955)
2. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (DD.11.1955-30.09.1957)
2. prapor pozemního zabezpečení navigace (01.10.1957-15.08.1958)

Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/29-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1958-t35483#193375Verze : 0
01.07.1956 - reorganizován na 29. bombardovací letecký pluk reaktivní. (29.bolp)


Reorganizovaný 29.bolp měl mít v nové organizační struktůře:
401 osob,
32 bojových letounů B-228 / Il-28
a
3 letouny cvičné CB-228 / Il-28U
a
1 letoun kurýrní K-65.


29. bolp těchto stavů, až do svého zrušení nedosáhl!
Hlavním důvodem byl nedostatek reaktivních letounů..
***


21. a 27.03.1957 - Osádka letounu TH-14 "účinkovala" při vytvoření světových rekordů v seskoku padákem naší trojicí parašutistů:
Z. Kaplana, G. Koubka, J. Jehličky a "vynesla je" na výšky 12.518 m a 12.580 m, což byla vlastně hodnota praktického dostupu letounu Il-28.


Při letecké katastrofě 19.07.1955 - C-3B.426 (TH-15) zahynuli:
por. Kovář ..., por.Fejta..., rt. Heger


Zrušení: 15.08.1958 –
V rámci „Snížení stavů ČSLA - Reorganizaci letectva“ byl 29. bolp zrušen.
(M.j. i z důvodů nedostatku techniky. Personál a letecká technika předány k 24. bolp a 25.bolp do Přerova, menší část přešla k jiným útvarům čs.letectva )


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/29-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1958-t35483#344188Verze : 0