Main Menu
User Menu

46. bombardovací letecká divize [1954-1960]

46th Bomber Air Division

     
Název:
Name:
46. bombardovací letecká divize
Originální název:
Original Name:
46. bombardovací letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
46. letecká bombardovací divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.01.1957 Velitelství letectva
01.01.1957-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-DD.11.1955 Zákupy, kasárny /
DD.11.1955-01.10.1960 Přerov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.08.1959 Končír, Jozef (Plukovník)
00.08.1959-DD.06.1960 Dvořák, Jaroslav - ZV pověřen (Podplukovník)
00.06.1960-01.10.1960 Končír, Jozef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1954-DD.MM.RRRR Ševčík, Karol (Major)
DD.MM.RRRR-01.10.1960 Dvořáček, Miroslav (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.10.1960 24. bombardovací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1956 24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.11.1954-01.10.1960 25. bombardovací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 29. bombardovací letecký pluk
01.11.1954-01.08.1960 46. letecká divizní opravna
01.11.1954-01.10.1960 46. letecká spojovací rota
15.05.1955-01.10.1957 46. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.10.1956-01.10.1957 Prapor přistávacích zařízení SP-50
01.08.1957-01.10.1960 46. letecká technická skupina
01.10.1957-01.10.1960 1. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1958-01.10.1960 Letka radiotechnického průzkumu
01.10.1958-01.10.1960 14. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.10.1958-01.10.1960 32. bitevní letecký pluk
01.09.1959-01.09.1960 Zahraniční výcviková letka (bombardovací)

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.10.1960
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.11.1954-DD.11.1955 VÚ 6806 Zákupy
00.11.1955-01.10.1960 VÚ 6806 Přerov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha,skupina ČSLA, fond 00000 (46. bombardovací letecká divize)
URL : https://www.valka.cz/46-bombardovaci-letecka-divize-1954-1960-t35851#132991Verze : 1
Výzbroj všech bombardovacích pluků tvořily letouny C-3 (Siebel Si-204), které se nedaly použít k plnění bojových úkolů a byly používány pro výcvik. Celkově se jich k 1.2.1952 u čs. letectva nacházelo 132.
Do složení pluků náležely nejprve pouze dvě letky, později se jejich počet rozrostl na tři.

V říjnu 1954 - redislokaci 25. leteckého bombardovacího pluku z Hradčan do Přerova.
Nová kapitola se v historii bombardovacího letectva čs. armády začala psát v roce 1955. V únoru tohoto roku začalo postupné vyřazování letounů C-3 a jejich nahrazování moderními proudovými bombardovacími letouny Il-28 (letouny z počátku nesly krycí označení B-228). Kromě klasického bombardování mohl být letoun používán i pro provádění jaderných úderů.
1.11.1955 - reorganizován 25. bolp na proudový pluk.
V říjnu a listopadu 1955 bylo zcela „uvolněno“ letiště Hradčany od bombardovacích útvarů – velitelství divize a 24. bolp redislokovány do Přerova
29. bolp redislokován do Mladé
01.07.1956 – změna 24. bolp a 29. bolp na proudové útvary.

Celkem bylo dovezeno 58 letounů Il-28 v bombardovací verzi a byly označované „B-228".
Nízký počet dovezených letounů Il-28 nedovoloval naplnit tabulkové počty všech bombardovacích pluků.
Proto došlo v srpnu 1958 ke zrušení 29. bombardovacího leteckého pluku.
Jeho místo v sestavě svazku zaujal 32. bitevní letecký pluk v Trenčíně od zrušené 34. bitevní letecké divize. Reorganizace přispěla ke zvýšení naplněnosti předepsaných počtů letounů u 24. a 25. bolp.
Pro označení příslušnosti letounů k velitelství 46. bold (01.11.1954-30.06.1957):
velitelský roj : LB-01 , -02, .. až 09 dle potřeby

1.10.1960 - V návaznosti na organizační změny, realizované v čs. vojenském letectvu, byla 46. bombardovací letecká divize rozformována.
Divizní velitelství,
46. divizní opravna,
46. letecká spojovací rota
a
24. bombardovací letecký pluk zanikly.
32. bitevní letecký pluk reorganizován na 3. letecký školní pluk LU.
Zůstal jen reorganizovaný 25. bombardovací letecký pluk (25. bolp)
***
Katastrofy u 46. bold:
30.03.1960 při letu na průzkum vlétl letoun letky radiotechnického průzkumu Il-14T /RT (tr.č. 3149) do nízké oblačnosti a zachytil o stromy na vrcholu Komínky, nejvyšším kopci Litenčické pahorkatiny (jižně od Kostelan v okr. Kroměříž).
Celá osádka-kapitán letounu - pilot kpt. Blažíček Milan, pilot npor. Konečný Jindřich, navigátor kpt. Retr Luboš, radista npor. Mareček František, palubní technik por.Bartoš Zdeněk, operátor npor. Šolc Miloslav a náčelník vzdušného průzkumu divize kpt. Prokop Ludvík zahynuli.

((Ostatní katastrofy u našich bombardovacích jednotek zmíněny u jednotlivých pluků divize)

Zdroj: www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/46-bombardovaci-letecka-divize-1954-1960-t35851#195055Verze : 1
Fotografie funkcionářů 46. bold:


Před letounem zleva: podplukovník Ing. Jaroslav Dvořák, zástupce velitele; kapitán Josef Macháň, inspktor techniky pilotáže a vpravo velitel divize plukovník Ing. Jozef Končír
46. bombardovací letecká  divize [1954-1960] - (Foto plk.v.v. Ing. Jaroslav Dvořák)

(Foto plk.v.v. Ing. Jaroslav Dvořák)
URL : https://www.valka.cz/46-bombardovaci-letecka-divize-1954-1960-t35851#343916Verze : 0
Významnou roli pro všechny bojové letecké pluky hrálo jejich týlové zabezpečení, které zajišťovaly letištní prapory.
01.08.1957 došlo k významné změně v řízení týlového zabezpečení bojových útvarů letectva - pro každou z leteckých divizí byly zřízeny letecké technické skupiny pro řízení "jejich" letištních praporů.


Pro řízení letištních praporů u 46. bold byla zřízena 46. letecká technická skupina a byly jí podřízeny:
11. letišní prapor Přerov (01.08.1957 - 01.10.1960)
- zabezpečoval 25. bombardovací letecký pluk
17. letištní prapor Přerov (01.08.1957 - 01.10.1960)
- zabezpečoval 24. bombardovací letecký pluk
2. letištní prapor Mladá (01.08.1957 - DD.08.1958)
- zabezpečoval 29. bombardovací letecký pluk
27. letištní prapor Trenčín (DD.08.1958 - 01.10.1960)
- zabezpečoval 32. bitevní letecký pluk


Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/46-bombardovaci-letecka-divize-1954-1960-t35851#344630Verze : 2