Main Menu
User Menu

32. bitevní letecký pluk [1954-1960]

32nd Attack Air Regiment

     
Název:
Name:
32. bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
32. bitevní letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
32. letecký bitevní pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
3. letecký školní pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 34. bitevní letecká divize
01.10.1958-01.10.1960 46. bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1960 Trenčín, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.RRRR Sedlář, Jiří (Kapitán)
DD.MM.RRRR-24.07.1958 Dolák, Milan (Kapitán)
24.07.1958-01.08.1958 Krubner, Jaroslav (Kapitán)
01.08.1958-01.10.1960 Dostalík, Bohumil (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.10.1960
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1960
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1960 VÚ 1110 Trenčín
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (32. bitevní letecký pluk), Miroslav Irra, Milan Hanák; Jakab, Iljušin Il-10 / Avia B-33 v československém letectvu 1950-1963 (1. a 2. díl),
URL : https://www.valka.cz/32-bitevni-letecky-pluk-1954-1960-t35468#422758Verze : 0
MOD
Hlavní výzbroj pluku:


B-33 / Il-10 (1951-1960)
CB-33 / UIl-10 (1951-1960)
C-2 (1951-1954)
C-11 (?-1960)
K-65


Pro označení příslušnosti letounů k útvaru ( do 30.06.1957) používal:
Velitelský roj - NA-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - LM-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - EH-30 a dále ( nejvýše - 49)
3. letka - SB-50 a dále ( nejvýše - 69)
4. letka - MD-70 a dálePři leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 32. bilp::
18.4.1956 - por. Morský, B-33.485 (LM-20)
12.6.1956 – por. Ota Šrámek, B-33.1508 (EH-33)
12.6.1956 – des. Bartoš .., B-33.1508 (EH-33)


Zabezpečovací letištní jednotky:
19. letištní prapor (1951 - 1954)
27. letištní prapor (1954 - 1960)
34. radiotechnická četa III. třídy (1954)
14. radiotechnická četa I. třídy (1954 - 1955)
14. četa pozemního zabezpečení navigace (1957 - 1958)
14. prapor pozemního zabezpečení navigace (1958 - 1960)


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.letectvi.cz
URL : https://www.valka.cz/32-bitevni-letecky-pluk-1954-1960-t35468#193782Verze : 1
.
32. bitevní letecký pluk [1954-1960] - Zdroj: Vlastní sbírka fotografií via Hugo Sapper

Zdroj: Vlastní sbírka fotografií via Hugo Sapper
32. bitevní letecký pluk [1954-1960] - Zdroj: Vlastní sbírka fotografií via Hugo Sapper

Zdroj: Vlastní sbírka fotografií via Hugo Sapper
URL : https://www.valka.cz/32-bitevni-letecky-pluk-1954-1960-t35468#544413Verze : 1
Diskuse
Dobrý den,


dovolil bych si upozornit na dvě drobné nepřesnosti na stránce "32.bitevní letecký pluk".


Sloužil jsem u VÚ 1110 v létech 1958-59 základní vojenskou službu ve funkci palubního střelce na B-33. Na zmíněné stránce je ve výzbroji pluku uvedena m.j, C-11 (1954-1960).
K tomu bych chtěl poznamenat, že C-11 přišly do Trenčína nejdřív v r. 1960, v listopadu 1959 tam ještě zcela jistě nebyly.


S tím souvisí i druhá nepřesnost, por. Čičatka nezahynul v r. 1954, ale hodně později. Zcela jistě po mém odchodu do civilu, ale spíš ještě o dost později (možná 1964?)


Se srdečným pozdravem
Ing.Dušan Slavětínský, CSc.
URL : https://www.valka.cz/32-bitevni-letecky-pluk-1954-1960-t35468#280951Verze : 0
S omluvou za chybnou informaci přikládám upřesnění, které mi poskytl Jaroslav Matoulek:


22. 9. 1954 por. František Čičatka poškodil u 32. lbip letoun B-33
7. 6. 1960 kpt. František Čičatka (LU/ŠPUL)
zahynul na C-11 v.č. 171510, ev. č. 1510
po srážce s C-11 v.č. 171225, ev.č. 1225 posádka kpt. Vojtěch Sekanina kpt. Luboš (?) Mihule.


**
URL : https://www.valka.cz/32-bitevni-letecky-pluk-1954-1960-t35468#339828Verze : 0