Main Menu
User Menu

50. letecký kurýrní pluk [1951-1954]

50th Air Courier Regiment

     
Název:
Name:
50. letecký kurýrní pluk
Originální název:
Original Name:
50. letecký kurýrní pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
50. spojovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1951-01.11.1954 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.06.1951-01.11.1954 Klecany, letiště /

Velitel:
Commander:
01.06.1951-26.02.1952 Kamarýt, Jaroslav (Štábní kapitán)
26.02.1952-07.08.1953 Fibikar, Ladislav (Štábní kapitán)
07.08.1953-31.10.1956 Toman, Josef (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1951-01.11.1954 1. kurýrní letka
01.06.1951-01.11.1954 2. kurýrní letka
DD.07.1951-01.11.1954 3. kurýrní letka

Ručně vyplněné položky:
01.06.1951-01.11.1954
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.06.1951-01.11.1954 VÚ 8041 Klecany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (50. letecký kurýrní pluk),
URL : https://www.valka.cz/50-letecky-kuryrni-pluk-1951-1954-t35451#130515Verze : 6
Tento útvar byl speciálním leteckým útvarem a zatím, co 1. ldp byl určen pro "velkou" dopravu", tak tento pro "malou" - tedy spíše kurýrní / spojovací službu.


Byl zřízen Rozkazem generálního štábu MNO z 24. 5. 1951 jako 50. letecký kurýrní pluk.


Jeho základem se stal kurýrní roj, který vznikl na letišti Klecany o několik měsíců dříve.


V listopadu 1951 - přišlo 15 pilotních žáků a s nimi i první letkyně.
V listopadu 1952 - přišlo k 50. lkp dalších jedenatřicet letkyň.
Po úspěšném absolvování výcviku byly již v srpnu 1953 vyřazeny a začaly se podílet na plnění všech úkolů útvaru.


Velitelé pluku :
1. škpt. let. Jaroslav KAMARÝT (1951+1952)
1. škpt. let./mjr. Ladislav FIBIKAR (1951 - 1953)
2. mjr. Josef TOMAN (1953 - 1954)


Sestavu pluku tvořily:
- velitelský roj
- 3 letky:
1. letka s letouny K-75 (Aero Ae-45),
2. letka s letouny K-65 (Fieseler Fi 156 Storch) a
3. letka s letouny K-65 ; C-104 (Bücker Bü 131) a C-6 / C-106 (Bücker Bü 181)


Ve výzbroji pluku se od počátku používala celá řada letounů, zastoupených i ojediněle:
K-74 / Fairchild UC-61 na př. K-74.994 GE-42);
K-73 / Noorduyn Norseman RA-03;
K-68 / Piper L-4 ;
C-106 na př. C-106.102 RA-01;
Z-26 / C-5 ; Z-126 / C-105


Označení příslušnosti letounů k jednotce (1951-1954):

Velitelský roj: RA-01; -02; -03; -04, dle potřeby až po -09
1. letka: HO-10 až 29
2. letka: GE-30 až 49
3. letka: EK-50 až 69


01.11.1954 - přejmenován na 50. spojovací letecký pluk


Zdroj: www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/50-letecky-kuryrni-pluk-1951-1954-t35451#193907Verze : 1