Main Menu
User Menu

Velitelství letectva armády "Poznaň" [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Armii "Poznań"/Aviation Command of the Poznań Army

     
Název:
Name:
Velitelství letectva Armády „Poznaň“
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Armii „Poznań“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-17.09.1939 Armáda „Poznaň“
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Varšava/? /
DD.08.1939-28.09.1939 Rembertów/? /
29.08.1939-04.09.1939 Hnězno/? /
05.09.1939-08.09.1939 Mchówek/? /
09.09.1939-15.09.1939 Głogowiec/? /
16.09.1939 Załusków/? /
17.09.1939 Myszory/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-17.09.1939 Kuźmiński, Stanisław (pułkownik dyplomowany pilot) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-17.09.1939 Kurowski, Adam (podpułkownik dyplomowany obserwator) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-31.08.1939 33. pozorovací letka
24.08.1939-16.09.1939 34. průzkumná letka
24.08.1939-08.09.1939 36. pozorovací letka
24.08.1939-17.09.1939 III/3 stíhací peruť
24.08.1939-17.09.1939 Kurýrní četa 6
09.09.1939-17.09.1939 33. pozorovací letka
12.09.1939-17.09.1939 36. pozorovací letka

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Plné znění názvu je Velitelství letectva a protiletecké obrany Armády „Poznaň“ (Dowództwo Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Poznań“, Aviation and Anti Aircraft Command of the Poznań Army). Ve většině polské historiografie je název uváděn jako zde.
2) Velitelství ukončilo činnost rozkazem k odletu zbytků letectva z prostoru obklíčení Armád „Poznaň“ a „Pomořany“ na řece Bzuře.
3) Do 24.08.1939 byl velitelem Vysoké letecké školy (Wyższa Szkoła Lotnicza). Pravděpodobně měl pravomoci velitele brigády.
4) Do 24.08.1939 byl ředitelem výuky Vysoké letecké školy.
Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-armady-Poznan-1939-1939-t35161#468308Verze : 0
MOD
Dalšími jednotkami v sestavě byly:
Kompania balonów obserwacyjnych nr 4 ( rota pozorovacích balónů č.4)
Ruchomy park lotniczy nr 1 ( pojízdný letecký park č.1)
Kompania lotniskowa nr 4 ( letištní rota č.4 ve složení tří strážních čet a dvou letištních čet)
Stacja meteorologiczna nr 71 (meteorologická stanice č.71)
Drużyna radiokorespondencyjna nr 3 ( radiokorespondenční družstvo č.3)


Velitelství (neúplné) :
velitel - płk.dypl.pil. Stanisław Kuźmiński
náčelník štábu - ppłk.dypl.obs.Adam Kurowski
operační důstojník - mjr.dypl.pil.Jan Koźmiński
důstojník protivzdušné obrany - kpt.art.plot.Jan Maciej Pawłowski
důstojníci štábu - kpt.obs.Kazimierz Ciesielski
kpt.techn.Stanisław Miękina
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-armady-Poznan-1939-1939-t35161#163947Verze : 0
MOD