Main Menu
User Menu

AG Weser [1872-1983]

     
Název:
Name:
AG Weser
Originální název:
Original Name:
AG Weser
Historie názvů:
History of Names:
08.11.1843-DD.MM.1849 Eisengiesserei und Maschinenfabrik Waltjen und Leonhardt
DD.MM.1849-DD.MM.1872 Waltjen & Co.
DD.MM.1872-31.12.1983 AG Weser
Obory výroby:
Production Subjects:
loděnice
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
08.11.1843-31.12.1983 Brémy
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
08.11.1843
Zánik:
Cancelled:
31.12.1983 loděnice uzavřeny
Produkty:
Products:
DD.MM.1909-DD.MM.RRRR SMS Thüringen
DD.MM.1913-DD.MM.RRRR SMS Markgraf
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-30 (1936)
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-25 (1936)
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-26 (1936)
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-29 (1936)
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-31 (1936)
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-27 (1936)
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-28 (1936)
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR U-32 (1937)
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-39 (1938)
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-38 (1938)
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-37 (1938)
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-40 (1938)
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-64 (1939)
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-43 (1939)
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-41 (1939)
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-42 (1939)
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-44 (1939)
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-65 (1939)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-123 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-110 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-124 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-108 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-68 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-109 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-107 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-67 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-111 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-104 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-125 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-66 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-106 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-105 (1940)
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-103 (1940)
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-160 (1941)
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-160 (1941)
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-130 (1941)
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-181 (1941)
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-131 (1941)
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-175 (1941)
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-200 (1942)
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-848 (1943)
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-850 (1942)
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-198 (1942)
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-191 (1942)
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-192 (1942)
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-186 (1942)
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-852 (1943)
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-859 (1943)
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-864 (1943)
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-889 (1944)
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-3008 (1944)
DD.MM.1980-DD.MM.RRRR Niedersachsen (F208)
Poznámka:
Note:
1926-1945 členem Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG


první dokončená ponorka: U-25 14. února 1936
poslední dokončená ponorka: U-3044 1. března 1945
V této loděnici bylo spuštěno 162 ponorek které byly převzaty Kriegsmarine.
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/AG_Weser
http://werften.fischtown.de/archiv/agweser1.html
http://uboat.net/technical/shipyards/ag-weser.htm
URL : https://www.valka.cz/AG-Weser-1872-1983-t29942#107617Verze : 0
dokončené ponorky:


Typ ponorky Ponorka Zakázka číslo Stavěny v letech
IA "U-25; U-26" "903; 904" 1934 – 1936
IX U-37 – U-44 942 – 949 1936 – 1939
IXB "U-64; U-65" "952; 953" 1937 – 1940
IXB U-103 – U-110 966 – 973 1938 – 1940
IXB U-111 976 1939 – 1940
IXB U-122 – U-124 954 – 956 1937 – 1940
IXC U-66 – U-68 985 – 987 1939 – 1941
IXC U-125 – U-131 988 – 994 1939 – 1941
IXC U-153 – U-158 995 – 1000 1939 – 1941
IXC "U-159; U-160" 1009 – 1010 1939 – 1941
IXC U-171 – U-176 1011 – 1016 1939 – 1941
IXC/40 U- 183 – U-188 1023 – 1028 1940 – 1942
IXC/40 U-189 – U-194 1035 – 1040 1940 – 1943
IXC/40 U-841 – U – 846 1047 – 1052 1941 – 1943
IXC/40 U- 853 – U-858 1059 – 1064 1941 – 1943
IXC/40 U-856 – U-870 1073 – 1078 1941 – 1944
IXC/40 U- 877 – U-881 1085 – 1089 1942 – 1944
IXC/40 U-889 1097 1942 – 1944
IXC/42 U-883 1091 1942 - 1945
IXD U-180 1020 1940 – 1942
IXD U-195 1041 1940 – 1942
IXD U-177 – U-179 1017 – 1019 1940 – 1942
IXD "U-181; U-182" "1021; 1022" 1940 – 1942
IXD U-196 – U-200 1042 – 1046 1940 – 1942
IXD U-847 – U-852 1053 – 1058 1941 – 1943
IXD U-859 – U-864 1065 – 1070 1941 – 1943
IXD U-871 – U-876 1079 – 1084 1941 – 1944
VIIA U-27 – U-32 908 – 913 1935 – 1937
XXI U-3001 – U-3035 1160 – 1194 1943 – 1945
XXI U-3037 – U-3041 1196 – 1200 1943 – 1945
XXI U-3044 1203 1943 - 1945
URL : https://www.valka.cz/AG-Weser-1872-1983-t29942#149098Verze : 0
ponorky které byly spuštěné na vodu ale zůstaly nedokončeny nebo nebyly převzaty Kriegsmarine: U-882; U-884; U-890; U-891; U-892; U-3036; U-3042; U-3043; U-3045; U-3046; U-3047; U-3048; U-3049; U-3050; U-3051; U-3052; U-3053; U-3054; U-3055; U-3056; U-3057; U-3058; U-3059; U-3060; U-3061; U-3062; U-3063rozestavěné – nedokončené ponorky:

Typ ponorky Ponorka Zakázka číslo Objednány roku
IXC/40 U-893 – U-899 1101 – 1107 1943
IXC/40 U-1501 – U-1542 1115 – 1156 1943
IXC/42 U-885 – U-888 1093 – 1096 1942
IXC/42 U-900 1108 1943
XIB U112 – U-115 977 – 980 1939
XXI U-3064 – U-3100 1223 – 1259 1944
URL : https://www.valka.cz/AG-Weser-1872-1983-t29942#149107Verze : 0
AG Weser, Bremen


Loděnice byla založena v roce 1843 v Brémách. Svoje jméno AG Weser nesla od roku 1872. Během první světové války loděnice stavěla především ponorky. V roce 1926 došlo ke sloučení 8 společností do konsorcia "DESCHIMAG" ("Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft"). Během druhé světové války stejně jako během té první tvořila hlavní část zakázek stavba ponorek. V říjnu 1944 byla loděnice velmi těžce poškozena nálety a výrazně omezila svoji činnost. Mezi 20 000 zaměstnanci byla pětina nuceně nasazených, k nim v roce 1944 přibylo dalších 1500 dělníků z koncentračních táborů.
Ke znovuzaložení loděnice došlo v roce 1949 (opět v Brémách). K loděnici byla přičleněna i loděnice Seebeckwerft sídlící v Bremerhavenu.
Po válce loděnice stavěla velké tankery. Po ropné krizi v roce 1974 již nepostavila žádný.
V roce 1984 loděnice vyhlásila bankrot. Seebeckwerft byla vyvedena, AG Weser ukončila svoji činnost.


________________________________________________________


Prameny:
internet: www.uboat.net, www.wikipedia.org, werften.fischtown.de
archiv autora
AG Weser [1872-1983] - Loděnice AG Weser, Bremen foto z období 2. sv. války

Loděnice AG Weser, Bremen foto z období 2. sv. války
URL : https://www.valka.cz/AG-Weser-1872-1983-t29942#194853Verze : 0