Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Krátký samopal (KRÁSA)
Originální název:
Original Name:
Krátký samopal (KRÁSA)
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
VVÚ ZVS Brno, Československo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,23 kg
Ráže:
Calibre:
5,45, 7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
5,45 x 39, 7,62 x 39
Délka:
Length:
598 / 350 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
- mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
870 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
680 (5,45x39) m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#414964Verze : 0
MOD
Krátky samopal KRÁSA

Koncom sedemdesiatych rokov bola VVÚ ZVS Brno zadaná ročná úloha Krása. V roku 1980 dostal túto úlohu riešiť Jiří Čermák v súbore úloh "Nové systémy malorážových automatických zbraní".

Čermák ho urýchlene navrhol pre náboj 7,62mm vz. 43 a prvý funkčný samopal bol vyrobený na jeseň 1980 aj s overením jeho funkčnosti. 7,62 mm Krása bol určený pre veliteľov, výsadkárov, členov špeciálnych jednotiek a tých, ktorým by dlhý samopal komplikoval ostatnú činnosť (tankisti a pod.). Pre jednoduchšie zásobovanie muníciou bol navrhnutý na už zavedený náboj 7,62mm vz.43. Bola to zbraň s veľmi krátkou hlavňou 110mm s polygonálnym vývrtom, s uzamknutým záverom (uzamykacím klinom) a s pohonom prachovými plynmi odobratými z hlavne. V dôsledku veľmi krátkej hlavne musel byť vybavený účinným tlmičom plameňa pre zníženie výšľahu plameňa. Zásobník bol umiestený bežným spôsobom pod púzdrom zbrane a k zadnej časti púzdra zbrane bola pripevnená sklopná opierka. K spúšťaniu zbrane dochádzalo z prednej polohy záveru - pred výstrelom bol náboj v nábojovej komore. Spúšťový mechanizmus bol riešený pre streľbu jednotlivými ranami a dávkami, bicí mechanizmus bol kladivkový s otočným kladivkom.

Po roku 1980 mala táto úloha označenie SRÁZ/A 06. V prvých dvoch rokoch pokračovali práce pre zavedený náboj 7,62mm vz. 43 postupne sa však prešlo na 5,45mm. Práve touto rekonštrukciou vznikol 5,45mm krátky samopal KRÁSA. Koncepčne bol zhodný s krátkym samopalom na 7,62 vz. 43. Okrem kalibru sa líšil pozmeneným odberom prachových plynov, kužeľovým tlmičom plameňa a niektorými TTÚ. Koncom roku 1983 boli výskumné práce dokončené, ale pre budúci súbor zbraní LADA táto koncepcia využitá nebola, pretože išlo o riešenie spracované špeciálne pre krátky samopal, čo sa pri LADE využiť nedalo.

TTÚ 5,45mm KRÁSA

Kaliber 5,45mm
Náboj 5,45x39,5
Úsťová rýchlosť streli 680 m/s
Kadencia 870 za minutu
Dĺžka zbrane 350/598 mm
Počet nábojov v zásobníku 20
Hmotnosť bez zásobníku 2,23 kg
Hmotnosť prázd. zásobníku 0,155 kg

Na Kráse pracovali spolu s Jiřím Čermákem aj J. Čoupek, M. Fišer, J. Jakubec a B. Novotný.


Zdroj:
POPELÍNSKÝ, Lubomír: Zbraně pod pokličkou
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#254998Verze : 2
*fotozdroj : viď.uvedený zdroj vyššie
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#119418Verze : 0
MOD
Diskuse
KRÁtky SAmopal

Vývojové verzie zbrane, u ktorej sa testovalo použitie čo najmenšej dĺžky hlavne pri použití štandardného streliva 7,62x39 vz.43, používanéného u samopalu vz.58. Testovalo sa, aká najmenšia dĺžka hlavne sa dá použiť, aby sa zachovala určitá presnosť. Zámerom bolo vytvoriť krátku zbraň, ktorá by bola výkonnejšia než samopal Škorpión (Škorpión vz.61).

Vzniklo viacero prototypov. Počas skúšok sa dosiahla hraničná hodnota dĺžky hlavne 110 mm, kedy sa však prejavili problémy s výšľahom a veľkým hlukom.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#99433Verze : 2
MOD
Tady bych se pustil do pře: domnívám se, že projekt KRÁSA byl řešen pro sovětský náboj 5,45 (Sa 80) a později pro náboj 5,56 NATO (Sa 83).
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#110767Verze : 0
Michal Zdobinský-Neznáme československé zbrane ATOM/ATM č.?/19??


Skúšali sa i iné ráže, ale primárne sa projektovala zbraň v dobe vzniku projektu, ktorá využívala strelivo, ktoré bolo štandardne zavedené do našej výzbroje.
V hore uvedenom zdroji sú dve fotografie jednej z neskorších verzií. Na nekvalitnej fotografii je vidno označenie Sa 81 alebo skôr Sa 83(?) a vedľa neho štvorciferné číslo 72?? - je zle čitateľné. Takže projekt KRÁSA mal viacero podôb. Uvítam viac info.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#110777Verze : 1
MOD
Mé informace vycházejí pouze z jednoho zdroje (což sice není správné), ale myslím si, že to zdroj relevantní - Prof. L. Popelínský a jeho kniha "Československé automatické zbraně & jejich tvůrci", Naše vojsko, rok si nevzpomenu, ale počítám tak pět let zpátky.


Z poznatků získaných při řešení tohoto úkolu se vycházelo při realizaci projektu LADA.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#110834Verze : 0

Citace - Lišák-výs. :

Tady bych se pustil do pře: domnívám se, že projekt KRÁSA byl řešen pro sovětský náboj 5,45 (Sa 80) a později pro náboj 5,56 NATO (Sa 83).

Přít se nemusíš, protože pravdu máte oba. Byly dvě varianty Krásy - první pro náboj 7,62x39, druhá pro náboj 5,45x39. Od obou variant vznikly (tuším že) tři prototypy, které se ještě v roce 1992 nacházely ve sbírce brněnské Prototypy. Kde skončily nevím, snad ve sbírkách VHÚ.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#111330Verze : 0
MOD
Přiznávám svou chybu - listoval jsem si ve své nové knize plk. Šády, kde jsem skutečně nalezl, že Sa 80 byl komorován pro náboj vz. 43 a Sa 83 pro sovětský 5,45 náboj vz. 74.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#111762Verze : 0
Telo zbrane bolo vyrobené zo zliatiny hliníka. Zaujímavosťou je umiestnenie zásobníka pod samotnou hlavňou. Náboje boli zo zásobníka vyťahované smerom dozadu pohybujúcim sa závorníkom, následne bol vydvihnutý pred nábojovú komoru a zasunutý do nej(podobný princíp ako u guľometu PK, kde je náboj z pásu vyťahovaný smerom vzad). Predná časť zbrane je tvorená mohutným integrovaným tlmičom plameňa v tvare kužeľa - nadväzujúcim plynulo na hlaveň. Zároveň je opatrená veľkým vonkajším závitom pre nástavec na streľbu cvičnými nábojmi, prípadne na iné (?) bližšie nešpecifikované zariadenie (tlmič?). Tento závit vidno aj na fotografiách. Niekoľko rokov dozadu sa objavila myšlienka vyrobiť túto zbraň v modernejšej (plastovej) verzii, ďalšie info ale k tomuto projektu však už nemám.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KRASA-t28363#622080Verze : 1