Main Menu
User Menu

Prchala, Lev

     
Příjmení:
Surname:
Prchala
Jméno:
Given Name:
Lev
Jméno v originále:
Original Name:
Lev Prchala
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.03.1892 Polská Ostrava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.06.1963 Feldbach
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Prchala-Lev-t24251#375489Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Prchala
Jméno:
Given Name:
Lev
Jméno v originále:
Original Name:
Lev Prchala
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1903-DD.07.1911 Státní reálná škola, Frýdek
DD.10.1911-DD.09.1912 Vídeňská universita, právnická fakulta, Wien
DD.10.1913-DD.03.1914 Vídeňská universita, právnická fakulta, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.04.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Trieste
DD.04.1915-DD.08.1915 Kulometný důstojnický kurs, Bruck am Leitha
DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnická škola, Borispol
DD.11.1921-DD.09.1923 Vysoká válečná škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
15.07.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 nadporučík rakousko-uherské branné moci
06.08.1917 poručík ruské armády
01.10.1917 podkapitán ruské armády
07.02.1917 podkapitán legií
14.10.1918 major legií
20.12.1918 podplukovník legií
01.05.1919 plukovník legií
01.09.1920 plukovník pěchoty
19.07.1923 plukovník generálního štábu
31.12.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
04.05.1928 divisní generál
05.03.1936 armádní generál
01.10.1939 postaven mimo službu
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1918-20.08.1918 Velitel : 8. československý střelecký pluk
20.08.1918-07.10.1918 Velitel : 8. československý pěší pluk
07.10.1918-14.10.1918 Velitel : 8. československý střelecký pluk
14.10.1918-DD.02.1919 Velitel : 8. československý střelecký pluk
01.02.1919-01.05.1919 Velitel : 3. československá střelecká divise
01.05.1919-14.08.1920 Velitel : 3. československá střelecká divise
DD.10.1923-15.09.1925 Velitel : 1. horská brigáda
15.09.1925-04.05.1928 Velitel : 12. divise
04.05.1928-30.09.1931 Velitel : 12. divise
30.11.1933-05.03.1936 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Košicích
05.03.1936-25.09.1938 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Košicích
27.09.1938-04.10.1938 Velitel : IV. armáda, velitelství
06.10.1938-15.12.1938 Velitel : III. armáda, velitelství
06.12.1938-00.01.1939 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 32, Trieste
DD.11.1912-DD.04.1913 vojenské studium
DD.04.1913-DD.10.1913 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 32, Trieste
DD.04.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 13, Opava a východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.03.1915 praporní pobočník Pěšího pluku č. 13, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.04.1915 nemocniční ošetřování
DD.04.1915-DD.08.1915 vojenské studium, Bruck am Leitha
DD.08.1915-DD.12.1915 velitel kulometné roty Pěšího pluku č. 13, východoevropské válčiště
DD.12.1915-DD.01.1916 nemocniční ošetřování
DD.01.1916-DD.06.1916 velitel kulometné roty Pěšího pluku č. 13, východoevropské válčiště
16.06.1916-16.06.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.05.1918 velitel kulometného oddílu 8. československého střeleckého pluku, Baryševka a přesun
DD.05.1918-DD.07.1918 velitel praporu 8. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.02.1919 velitel 8. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.08.1920 velitel 3. československé střelecké divize, sibiřské válčiště a přesun
DD.08.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
DD.09.1920-DD.11.1921 vojenský poradce vyslanectví Republiky československé, Paris
DD.11.1921-DD.09.1923 vojenské studium, Paris
DD.09.1923-DD.09.1925 velitel 1. horské brigády, Ružomberok
DD.09.1925-DD.09.1931 velitel 12. divise, Užhorod
DD.09.1931-DD.11.1933 podnáčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.11.1933-DD.09.1938 velitel Zemského vojenského velitelství v Košicích
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel IV. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.12.1938 velitel III. armády, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.01.1939 velitel Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.01.1939-DD.03.1939 ministr financí, vnitra a dopravy autonomní vlády Podkarpatské Rusi, Užhorod
26.05.1939-26.05.1939 odchod do exilu
DD.06.1939-DD.09.1939 předseda Ústředního výboru Čechů a Slováků v Polské republice
DD.09.1939-DD.10.1939 velitel České a slovenské legie, středoevropské válčiště
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1914

Medaile za statečnost malá stříbrná
Small Silver Bravery Medal
Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille
-

DD.MM.1915

Medaile za statečnost velká stříbrná
Large Silver Bravery Medal
Große Silberne Tapferkeitsmedaille
-

DD.MM.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1921

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1921

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1921

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1923

Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

DD.MM.1923

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1926

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1931

Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 4. třída
Medal of Military Merit 1917 - 4th Class
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
-

DD.MM.1932

Řád Rumunské hvězdy 2. třída s meči
Order of Star of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1932

Řád bílého orla 2. třída
Order of White Eagle 2nd Class
Орден белог орла 2. cтепен
-

DD.MM.1943

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Prchala-Lev-t24251#375490Verze : 1
MOD
Armádny generál Lev Prchala- ministr autonomní vlády Podkarpatské Rusi


(1892 - 1963)
- narodený 23.3.1892.


- 1902-1911 vyštudoval gymnázium vo Frýdku.


- 1911-1914 štyri semsetre nemeckej právnickej fakulty vo Viedni.


- 1912-1913 frekventant školy pre dôstojníkov pechoty v zálohe v Terste.


- ako jednoročný dobrovoľník nastúpil k 32.pešiemu pluku.


- v rámci mobilizácie nastúpil 1.4.1914 k 13.pešiemu pluku.


- 1.6.1914-12.3.1915 veliteľ čaty na ruskom bojisku. Ranený, daný do nemocničného ošetrenia.


- 12.8.1915-1.6.1916 veliteľ guľometnej roty na ruskom bojisku.


- 19.6.1916-15.6.1917 v ruskom zajatí.


- 6.8.-15.9.1917 v dôstojníckom kurze v Borispoli.


- zaradený k 8.československému streleckému pluku (funkcia veliteľa guľometného oddielu).


- veliteľ IV.práporu 8.streleckého pluku vo Vladivostoku.


- veliteľ 8.pluku.


- veliteľ uralského a bengenského frontu.


- 1.2.1919-15.10.1919 veliteľ 3.československej divízie.


- 1919-13.8.1920 zvláštny delegát vrchného veliteľstva spojeneckých vojsk na Sibíri.


- 14.8.1920 sa vrátil do vlasti.


- 23.9.1920-1.11.1921 dočasne pridelený k československému vyslanectvu v Paríži.


- 1921-1923 poslucháč Vysokej školy vojenskej v Paríži.


- 1923-1925 veliteľ 1. horskej brigády v Ružomberku.


- 1925-1931 veliteľ 12.divízie v Užgorode.


- 1931-1933 dočasný podnáčelník hlavného štábu v Prahe.


- 1933-1938 veliteľ 3.armády.


- 16.12.1938-14.3.1939 veliteľ ZVV v Košiciach.


- 24.5.1939 prekročil hranice do Poľska, kde pôsobil v poľskom legióne až do 17.9.1939.


- 27.10.1939 pricestoval do Francúzska a 25.6.1940 do Veľkej Británie.


- pre nezhody s predstaviteľmi československej exilovej vlády sa vzdal účasti v zahraničnom odboji.


- 10.7.1945 mu bola odňatá hodnosť armádneho generála.


- zomrel 11.6.1963 v exile.


Zdroj : Jiří Fidler – Generálové legionáři, Brno 1999
URL : https://www.valka.cz/Prchala-Lev-t24251#90572Verze : 0
Dovolím si tento příspěvek doplnit několika vzpomínkami syna gen. L. Prchaly, jak jsem jej od něj slyšel konce 90tých let v Praze na Král. Vinohradech. Bohužel jsem ještě nebyl s to je utřídit do kloudnější podoby; alespoň takhle bude v této formě (prozatím) zaznamenáno něco. Snad tím příliš nenaruším koncepci tohoto vlákna fora.
(pozn. Prchala ml. se narodil v r. 1919 v ešelonu u Bajkalského jezera.)
Gen. Lev Prchala r. 1938 v době vrcholící mnichovské krize na Hradě u pres. rep. Beneše s generálskou deputací lobbovali proti přijetí dohody. Údajně měl L. Prchala Benešovi vyhrožovat zastřelením (a mířit na něj pistolí).
Odchod v r. 1939 do Polska probíhal tak, že Prchalova rodina po vyhlášení t.zv. Protektorátu se vrátila do Čech (Prchala dlel někdejší na Podkarpatské Rusi co by voj. velitel a zároveň úředseda zemské samosprávné vlády a její několikanásobný ministr). (M.j. vydal rozkaz k obraně čs. území proti vpádu branných sil Maďarského království.) Pod záminkou návštěvy příbuzných odcestovali v měsíci květnu r. 1939 na Slovensko, odkud gen. Prchala oficielně překročil hranici do Polska (měl pas), zatímco zbytek rodiny přešel Karpaty (pí. Prchalová tam prý nechala kožich - uvádím jen co by humornou historku.)
Po zhroucení Polska (organisoval legiony český a slov.) do Fr. a Brit. Neshody s Benešem, bez velitelského zařazení. S agrárníkem Osuským (býv. čs. vyslanec v Paříži) zakládají Národní výbor, oposiční protibenešovské pravicově orientované londýnské "odbojové centrum". (Gen. tajemník Bertl; rozešli se s Prchalou, když ten se po válce začal paktovat se sudetoněm. spolky odsunutých býv. čs. občanů.) Beneš mu zakázal voj. misi do lat. Ameriky, ač jej vyřadil z branného odboje. Po válce se již nevrátil do ČSR a vedl Národní výbor až do své smrti (v Londýně působila po válce až do r. 1990 rovněž polská "exilová vláda" v návaznosti na exil. vládu gen. Sikorského; arci nikým neuznaná). Po té jej vedl jeho syn. Po zbavení gen. hodnosti se soudil v Britannii s čs. státem, soud vyhrál (t.z.n. podle rozsudku byl zbaven hodnosti neplatně) a ČSR mu do smrti vyplácela generálskou rentu.
Prchala ml. bojoval u Tobruku (Beneš jej odmítl vyznamenat), 1945 návrat do Prahy, následně nová emigrace (informován kamarádem, že je sledován kontrarozvědkou). Poté stávkokazem a agentem proti komunistům v Belgii; působil v českém rozhlasovém vysílání z Frankova Španělska (dohoda s Brit., BBC nemohla být z důvodů polit. tak radikální, jako Španělé); v Argentině za Peróna, poté v Chile. Zemřel v Praze, marně se snažíc o otcovu rehabilitaci, v poměrné nepřízni někt. historiků a politiků. Jedna jeho dcera provdána za brit. vojenského pilota.
K oběma několik článků v Historii a vojenství.
URL : https://www.valka.cz/Prchala-Lev-t24251#231562Verze : 0
Telegram předsedy podkarpatoruské vlády Vološina a min. Revaye zahr. ministru Chvalkovskému ze 20.1.1939 - Chust:


Na pozvání k schůzi ministerské rady sdělujeme toto:


Ústava Podkarpatské Rusi byla hrubě porušena, protože za třetího ministra Podkarpatské Rusi jmenována byla osoba české národnosti (pozn. aut. - L.Prchala), bez zemské příslušnosti, bez souhlasu předsedy vlády Podkarpatské Rusi a proti našemu protestu.
Dokud nebude zjednána náprava, na znamení protestu země a ukrajinského lidu členové vlády odmítají účast na schůzích ministerské rady v Praze.
O tom uvědomujeme všechny pány ministry.


Dr. Vološin
předseda vlády


Revay
ministr
URL : https://www.valka.cz/Prchala-Lev-t24251#283633Verze : 0