Main Menu
User Menu

Slezská Ostrava

místní část Ostravy, okres Ostrava-město

     
Název:
Name:
Slezská Ostrava
Originální název:
Original Name:
Slezská Ostrava
Další názvy:
Other Names:
Polská Ostrava
Ostrava
Slovanská Ostrava
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Ostrava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°50'14.00"N 18°17'54.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Antošovice
Heřmanice
Slezská Ostrava
Hrušov
Koblov
Kunčice
Kunčičky
Muglinov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1229
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Slezskoostravský hrad
Kostel sv. Josefa
Husův sbor
Památník 1.československé samostatné tankové brigády v SSSR
Pomník Miloše Sýkory
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
Roku 1879 byla Slezská Ostrava povýšena na městys a 17. září 1920 na město.
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Slezska-Ostrava-t46827#544194Verze : 10
Slezská Ostrava
Dnes součást města Ostrava (okr. Ostrava - město)


V období 1.republiky součást politického okresu Frýdek a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 22 242 obyvatel (z toho 20 029 osob národnosti československé, 803 osob národnosti německé, 321 osob národnosti polské a 91 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v listopadu 1935 .


Jednotky nebo úřady umístěné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 8


Umístěn v budovách bývalé městské nemocnice, neboť stavba nových kasáren v prostoru Hranečníku (Masarykovy jubilejní kasárny) nebyla do září 1938 dokončena.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Slezska-Ostrava-t46827#183252Verze : 0
Kostel sv. Josefa


Jedná se o jednolodní barokní kostel z let 1780 až 1783. Má vysokou věž na průčelí, kde se nachází i hlavní vstup do kostela. Věž je zastřešena cibulovitou bání. Vlivem důlních vlivů poklesl asi o 8 m a musel být rekonstruován. Nyní se nachází při hlavním ostravském hřbitově.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=5095
Slezská Ostrava - Foto vlastní

Foto vlastní
Slezská Ostrava - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slezska-Ostrava-t46827#544196Verze : 2
Památník 1.československé samostatné tankové brigády v SSSR


Památník v podobě mohutného podstavce, na kterém je úmístěn tank T-34/85. Tento tank se přímo účastnil osvobozování Ostravy, v průběhu bojů byl zasažen a vyřazen z boje. Záhy se stal součástí památníku k osvobození města. Je situován naproti mostu Miloše Sýkory.
URL : https://www.valka.cz/Slezska-Ostrava-t46827#544561Verze : 0
Radnice


Neorenesanční historizující budova radnice z let 1911 až 1913 dle projektu V. Šulce, se nachází nedaleko Sýkorova mostu.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4094
URL : https://www.valka.cz/Slezska-Ostrava-t46827#544562Verze : 0
Husův sbor


Husův sbor byl vystaven jako funkcionalistická stavba dle projektu J. Dvořáka a C. Kučery. Stavební kámen byl položen 13. července 1924 k 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Tato událost se stala velkou slavností. Za zmínku stojí, že v kostele se nachází socha T. G. Masaryka. Tato socha nebyla odstraněna ani za okupace, ani později po roce 1948, jelikož zdejší faráři měli tvrdit úředníkům, že se nejedná o sochu Masaryka, ale Aloise Jiráska.
Kostel se nachází na Jeronýmově ulici.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=7957
URL : https://www.valka.cz/Slezska-Ostrava-t46827#544563Verze : 1
Historická vyobrazení
Slezská Ostrava - Celkový pohled na Slezskou Ostravu (tehdy Polskou Ostravu) na kolorované pohlednici z roku 1912
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157624587614103.31073.152396488136913/882855651757656/?type=3&theater

Celkový pohled na Slezskou Ostravu (tehdy Polskou Ostravu) na kolorované pohlednici z roku 1912 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157624587614103.31073.152396488136913/882855651757656/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Slezska-Ostrava-t46827#545993Verze : 0
Náměstí Jurije Gagarina
Slezská Ostrava - Foto vlastní

Foto vlastní
Slezská Ostrava - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slezska-Ostrava-t46827#599465Verze : 0