Main Menu
User Menu

Madrid, Centrální akademie obrany [2015- ]

Central Defense Academy

Academia Central de la Defensa

     
Název:
Name:
Centrální akademie obrany
Originální název:
Original Name:
Academia Central de la Defensa
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.2015 Skupina škol obrany / Grupo de Escuelas de la Defensa
Obec:
Municipality:
Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°23'11.29"N 3°44'53.44"W
Vznik:
Established:
DD.MM.2015
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
13.04.1985-DD.MM.RRRR
Škola vojenského kontrolora
Military School of Comptolling
13.06.1986-DD.MM.RRRR
Vojenská škola právních studií
Military School of Juridical Studies
24.01.1992-DD.MM.RRRR
Oddělení výučby a výcviku Vojenské zdravotní školy
Military Medical School Department of Education and Training
24.01.1992-DD.MM.RRRR
Studijní a výskumné velitelství
Head of Studies and Research
24.01.1992-DD.MM.RRRR
Velitelství administrativy a služeb
Head of Administration and Services
24.01.1992-DD.MM.RRRR
Vojenská zdravotní škola
Military Medical School
24.01.1992-DD.MM.RRRR
Ředitelství vojenské zdravotní školy
Military Medical School Directorate
24.11.1992-DD.MM.RRRR
Vojenská škola pedagogických věd
Military School of Pedagogic Sciences
28.10.1994-04.03.2003
Společná jazyková škola ozbrojených sil
Joint School of Languages of the Armed Forces
29.01.2001-DD.MM.RRRR
Oddělení výuky školy vojenských hudeb
School of Military Music Teaching Department
29.01.2001-DD.MM.RRRR
Studijní velitelství školy vojenských hudeb
School of Military Music Head of Studies
29.01.2001-DD.MM.RRRR
Velitelství služeb a administrace školy vojenských hudeb
School of Military Music Head of Administration and Services
29.01.2001-DD.MM.RRRR
Ředitelství školy vojenských hudeb
School of Military Music Directorate
29.01.2001-DD.MM.RRRR
Škola vojenských hudeb
School of Military Music
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Katedra germánských jazyků
Department of Germanic Languages
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Katedra románských jazyků
Department of Romanic Languages
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Katedra semitských jazyků
Department of Semitic Languages
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Katedra slovanských jazyků
Department of Slavic Languages
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Studijní velitelství vojenské jazykové školy
Military School of Languages Head of Studies
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Stálá posuzovací komise vojenské jazykové školy
Military School of Languages Permanent Evaluation Bench
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Velitelství služeb a administrace vojenské jazykové školy
Military School of Languages Head of Administration and Services
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Vojenská jazyková škola
Military School of Languages
04.03.2003-DD.MM.RRRR
Ředitelství vojenské jazykové školy
Military School of Languages Directorate
19.10.2007-DD.MM.RRRR
Univerzitní centrum obrany v Madridu
University Center of Defense of Madrid
09.09.2015-DD.MM.RRRR
Centrální akademie obrany
Central Defense Academy
09.09.2015-DD.MM.RRRR
Jednotka podpůrných služeb Centrální akademie obrany
Central Defense Academy Support Services Unit
09.09.2015-DD.MM.RRRR
Oddělení výučby a výcviku Centrální akademie obrany
Central Defense Academy Department of Education and Training
09.09.2015-DD.MM.RRRR
Služba ekonomické správy
Economic Administration Service
09.09.2015-DD.MM.RRRR
Zástupce ředitele Centrální akademie obrany
Deputy Direction of the Central Defense Academy
09.09.2015-DD.MM.RRRR
Ředitelství Centrální akademie obrany
Direction of the Central Defense Academy


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Camino de los Ingenieros, 28047 Madrid
Zdroje:
Sources:
www.boe.es
https://cud.uah.es/
URL : https://www.valka.cz/Madrid-Centralni-akademie-obrany-2015-t240701#666011Verze : 0
MOD