Main Menu
User Menu

Madrid, Centrální nemocnice obrany Gómeza Ullu [1972-]

Gómez Ulla Central Defense Hospital

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

     
Název:
Name:
Centrální nemocnice obrany Gómeza Ullu
Originální název:
Original Name:
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
Další názvy:
Other Names:
21.04.1896-05.06.1946 Vojenská nemocnice Carabanchel
05.06.1946-DD.MM.1972 Vojenská nemocnice Gómeza Ullu
Obec:
Municipality:
Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°23'18.31"N 3°44'43.76"W
Vznik:
Established:
21.04.1896 novovybudovaná
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1893-DD.MM.2002
Vojenský hygienický institut
Military Hygiene Institute
21.04.1896-05.06.1946
Vojenská nemocnice Carabanchel
Military Hospital Carabanchel
05.06.1946-DD.MM.1972
Vojenská nemocnice Gómeza Ullu
Gómez Ulla Military Hospital
DD.MM.1972-DD.MM.RRRR
Centrální nemocnice obrany Gómeza Ullu
Gómez Ulla Central Defense Hospital
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Generální subinspekce řízení zdravotnictví
General Subinspection of Health Management
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Generální zdravotní inspekce obrany
General Medical Inspetion of Defense
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Letecká lékařská rada
Aviation Medical Board
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Oddělení řízení IGESANDEF
Management Deparment of the IGESANDEF
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Právní poradna IGESANDEF
Legal Advisory of the IGESANDEF
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Psychiatrická odborná lékařská rada
Psychiatric Medical Expert Board
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Sekce odborných zdravotnických expertů
Medical Expert Bodies of Defense
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Síť nemocnic obrany
Defense Hospitals Network
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Vojenské kliniky obrany
Defense Military Clinics
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Vyšší odborná lékařská rada
Superior Medical Expert Board
07.05.1996-DD.MM.RRRR
Ředitelství ekonomické správy IGESANDEF
Diretoriate of Economic Administration of the IGESANDEF
DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR
Ošetřovatelská jednotka obrany
Nursing Unit of Defense
DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR
Stomatologická jednotka
Dentistry Unit of Defense
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Epidemiologická a zdravotní zpravodajská služba
Service of Epidemiology and Medical Intelligence
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Institut preventivní mediciny kpt. Ramóna y Cajala
Institute of Preventive Medicine of Defense capt. Ramón y Cajal
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Mezinárodní očkovací centrum IMPDEF
International Vaccination Center IMPDEF
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Sekce podpory Institutu preventivní mediciny
Institute of Preventive Medicine of Defense Support Section
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Sekretariát Institutu preventivní mediciny
Secretariate of the Institute of Preventive Medicine of Defense
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Služba ochrany a podpory zdraví
Service of Health Protection and Promotion
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Velitelství služeb Institutu preventivní mediciny
HQ of the Services of the Institute of Preventive Medicine of Defense
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Zdravotní služba životního prostředí a CBRN
Environmental and CBRN Health Service
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Řeidtelství Institutu preventivní mediciny
Directorate of the Institute of Preventive Medicine of Defense
13.03.2007-DD.MM.RRRR
Dárcovská služba CTFAS
Donation Service of the CTFAS
13.03.2007-DD.MM.RRRR
Kvalitativní laboratoř CTFAS
Quality Laboratory CTFAS
13.03.2007-DD.MM.RRRR
Služba složek CTFAS
Components Service of the CTFAS
13.03.2007-DD.MM.RRRR
Transfuzní centrum ozbrojených sil
Armed Forces Transfusion Center
13.03.2007-DD.MM.RRRR
Transfuzní lékařská služba CTFAS
Transfusion Medical Service of the CTFAS
13.03.2007-DD.MM.RRRR
Zpracovací služba CTFAS
Processing Service of the CTFAS
19.11.2007-DD.MM.RRRR
Generální subinspekce podpory a řízení farmacie
General Subinspection of Pharmaceutical Management and Support
19.11.2007-DD.MM.RRRR
Generální subinspekce veterinární podpory
General Subinspection of Veterinary Support
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Chromatografická sekce ITOXDEF
Chromatography Section of the ITOXDEF
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Fyzikálně chemická a radiační sekce ITOXDEF
Physicochemical and Radioactivity Section of the ITOXDEF
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Institut toxikologie ministerstva obrany
Toxicology Institute of Defense
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Referenční laboratoř pro agresivní chemikálie
Aggressive Chemicals Reference Laboratory
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Referenční laboratoř pro drogy
Drugs Reference Laboratory
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Referenční laboratoř pro vodu
Water Reference Laboratory
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Sekce atomové spektroskopie ITOXDEF
Atomic Spectroscopy Section of the ITOXDEF
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Sekce garance kvality ITOXDEF
Quality Guarantee Section ITOXDEF
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Sekce mikrobiologie a imunologie ITOXDEF
Microbiology and Immunology Section of the ITOXDEF
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Sekretariát institutu toxikologie ministerstva obrany
Secretariate of the Toxicology Institute of Defense
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Služba klinické toxikologie
Clinical Toxicology Service
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Zástupce ředitele institutu toxikologie ministerstva obrany
Deputy Directoriate of the Toxicology Institute of Defense
02.06.2011-DD.MM.RRRR
Ředitelství institutu toxikologie ministerstva obrany
Directoriate of the Toxicology Institute of Defense
20.10.2015-DD.MM.RRRR
Lékárenský sklad
Pharmacy Deposit
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR
Jednotka psychologické podpory
Psychological Support Unit of Defense


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Glorieta del Ejército, 1 Aluche, Distrito Latina, Madrid,
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
historias-matritenses.blogspot.com

URL : https://www.valka.cz/Madrid-Centralni-nemocnice-obrany-Gomeza-Ullu-1972-t235073#649377Verze : 3
MOD