Main Menu
User Menu

Tankový výcvikový svazek Baltské moře [1945-1945]

Tank Training Unit Baltic Sea

Panzer-Ausbildungs-Verband Ostsee

     
Název:
Name:
Tankový výcvikový svazek Baltské moře
Originální název:
Original Name:
Panzer-Ausbildungs-Verband Ostsee
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.03.1945-DD.04.1945 Skupina armád Visla
DD.04.1945-30.04.1945 Sbor Odra
Dislokace:
Deployed:
28.03.1945-DD.MM.RRRR Prenzlau, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.diedeutschewehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-vycvikovy-svazek-Baltske-more-1945-1945-t228700#635498Verze : 0
MOD