Main Menu
User Menu
Ante Pavelič - chorvatský politik, vůdce fašistického státu zvaný "Poglavnik"


(1889-1959)Narozen 14. července 1889 v Bradinu u Sarajeva v chorvatské enklávě Bosny. Původním povoláním byl advokát. Politicky se začal angažovat po vzniku Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a v roce 1919 vstoupil do chorvatské Strany práva, která měla krajně nacionalistický program. Za tuto stranu se stal i poslancem Skupštiny (parlamentu), kterým byl až do státního převratu v lednu 1929. Po rozpuštění skupštiny uprchl do Itálie, kde s podporou tamní vlády založil teroristickou organizaci Ustaša, usilující o odtržení Chorvatska od Jugoslávie a vytvoření státu korporativního typu podle vzoru fašistické Itálie. Ante Pavelič za podpory nacistické rozvědky a ve spojení s makedonskými teroristy naplánoval a nechal provést atentát na jugoslávského krále Alexandra I. Karadjordjeviče.

Po přepadení Jugoslávie nacistickým Německem a fašistickou Itálií ustavil pod ochranou mocností Osy v Chorvatsku a Bosně monarchii v čele s italským vévodou ze Spoleta, který nastoupil na trůn jako Tomislav II.
Skutečnou moc v Nezávislém chorvatském státu však měl v rukou sám. Stal se chorvatským Poglavnikem (Vůdcem), a začal budovat stát na programu katolického ultranacionalismu. Cílem pogromů se stali zejména Srbové a Židé, kteří byli soustředěni v koncentračním táboře Jasenovac. Krutosti, kterých se na nich Pavelićův režim dopouštěl, si nijak nezadaly se zvěrstvy páchanými v nacistických koncentračních táborech, ba v mnohém je i překonaly.


Po zahájení války Osy proti SSSR vyslal na východní frontu dobrovolníky a zahájil na území ovládaném ustašovci boj s Titovými partyzány. Když Rudá armáda vstoupila na území Chorvatska v dubnu 1945, uprchl přes Rakousko do Itálie, a s pomocí Vatikánu se mu podařilo vycestovat do Argentiny. Tam se pokoušel obnovit organizaci Ustaša. Poté co jugoslávská vláda požádala Argentinu o jeho vydání, byl ze země vypovězen a odletěl do Španělska, kde mu Franco poskytl azyl.


Zemřel v Madridu 28. prosince 1959. V Jugoslávii byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti.
URL : https://www.valka.cz/Pavelic-Ante-t22667#85959Verze : 0
Diskuse
K Paveličovi se váže jedna historka, kterou zveřejnil tuším italský novinář. Když navštívil "Poglavnika" v jeho hlavním stanu, všiml si, že vedle stolu je plný kýbl snad škeblí. Zeptal se: "Dalmatské škeble?" Pavelič odpověděl: "Kdepak. To je dar mých věrných ustašovců. 20 kilo lidských očí."
URL : https://www.valka.cz/Pavelic-Ante-t22667#95502Verze : 0

Citace - Terrasini :

K Paveličovi se váže jedna historka, kterou zveřejnil tuším italský novinář. Když navštívil "Poglavnika" v jeho hlavním stanu, všiml si, že vedle stolu je plný kýbl snad škeblí. Zeptal se: "Dalmatské škeble?" Pavelič odpověděl: "Kdepak. To je dar mých věrných ustašovců. 20 kilo lidských očí."Tato historka pochází z knihy C. Malaparteho (italský novinář a válečný zpravodajec, účastnil se tažení do Ruska, pobýval na finské frontě i v Chorvatsku a Rumunsku) Kaput, čtvrtá část Ptáci, úplně na konci kapitoly XIII Košík ústřic. Měl sem ovšem pocit, že Malaparte občas přehání a proto bych příliš nespoléhal na pravdivost této historky.......i když na krutost různých ozbrojených složek NDH si stěžovali i samotní Němci.
URL : https://www.valka.cz/Pavelic-Ante-t22667#178809Verze : 0