Main Menu
User Menu

Pavelić, Ante

     
Příjmení:
Surname:
Pavelić
Jméno:
Given Name:
Ante
Jméno v originále:
Original Name:
Ante Pavelić
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.07.1889 Bradina /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.12.1959 Madrid /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- Poglavnik (vůdce) Nezávislého státu Chorvatsko
- premiér Nezávislého státu Chorvatsko
- ministr ozbrojených sil Nezávislého státu Chorvatsko
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ante_Paveli%C4%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Ante_Paveli%C4%87
URL : https://www.valka.cz/Pavelic-Ante-t22667#658062Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pavelić
Jméno:
Given Name:
Ante
Jméno v originále:
Original Name:
Ante Pavelić
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1910-DD.MM.RRRR univerzita Záhřeb /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.03.1942
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

03.03.1942

Záslužný řád německé orlice 1. třída
Order of Merit of German Eagle 1st Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád železného trojlístku - 1. třída s dubovými větvičkami
Military Order of Iron Trefoil - 1st Class with Oak twigs
Vojnički red željeznog trolista
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ante_Paveli%C4%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Ante_Paveli%C4%87
URL : https://www.valka.cz/Pavelic-Ante-t22667#658314Verze : 0
MOD
Ante Pavelič - chorvatský politik, vůdce fašistického státu zvaný "Poglavnik"

(1889-1959)


Narozen 14. července 1889 v Bradinu u Sarajeva v chorvatské enklávě Bosny. Původním povoláním byl advokát. Politicky se začal angažovat po vzniku Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a v roce 1919 vstoupil do chorvatské Strany práva, která měla krajně nacionalistický program. Za tuto stranu se stal i poslancem Skupštiny (parlamentu), kterým byl až do státního převratu v lednu 1929. Po rozpuštění skupštiny uprchl do Itálie, kde s podporou tamní vlády založil teroristickou organizaci Ustaša, usilující o odtržení Chorvatska od Jugoslávie a vytvoření státu korporativního typu podle vzoru fašistické Itálie. Ante Pavelič za podpory nacistické rozvědky a ve spojení s makedonskými teroristy naplánoval a nechal provést atentát na jugoslávského krále Alexandra I. Karadjordjeviče.

Po přepadení Jugoslávie nacistickým Německem a fašistickou Itálií ustavil pod ochranou mocností Osy v Chorvatsku a Bosně monarchii v čele s italským vévodou ze Spoleta, který nastoupil na trůn jako Tomislav II.
Skutečnou moc v Nezávislém chorvatském státu však měl v rukou sám. Stal se chorvatským Poglavnikem (Vůdcem), a začal budovat stát na programu katolického ultranacionalismu. Cílem pogromů se stali zejména Srbové a Židé, kteří byli soustředěni v koncentračním táboře Jasenovac. Krutosti, kterých se na nich Pavelićův režim dopouštěl, si nijak nezadaly se zvěrstvy páchanými v nacistických koncentračních táborech, ba v mnohém je i překonaly.

Po zahájení války Osy proti SSSR vyslal na východní frontu dobrovolníky a zahájil na území ovládaném ustašovci boj s Titovými partyzány. Když Rudá armáda vstoupila na území Chorvatska v dubnu 1945, uprchl přes Rakousko do Itálie, a s pomocí Vatikánu se mu podařilo vycestovat do Argentiny. Tam se pokoušel obnovit organizaci Ustaša. Poté co jugoslávská vláda požádala Argentinu o jeho vydání, byl ze země vypovězen a odletěl do Španělska, kde mu Franco poskytl azyl.

Zemřel v Madridu 28. prosince 1959. V Jugoslávii byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Ante_Paveli%C4%87

URL : https://www.valka.cz/Pavelic-Ante-t22667#85959Verze : 2
Diskuse
K Paveličovi se váže jedna historka, kterou zveřejnil tuším italský novinář. Když navštívil "Poglavnika" v jeho hlavním stanu, všiml si, že vedle stolu je plný kýbl snad škeblí. Zeptal se: "Dalmatské škeble?" Pavelič odpověděl: "Kdepak. To je dar mých věrných ustašovců. 20 kilo lidských očí."
URL : https://www.valka.cz/Pavelic-Ante-t22667#95502Verze : 0

Citace - Terrasini :

K Paveličovi se váže jedna historka, kterou zveřejnil tuším italský novinář. Když navštívil "Poglavnika" v jeho hlavním stanu, všiml si, že vedle stolu je plný kýbl snad škeblí. Zeptal se: "Dalmatské škeble?" Pavelič odpověděl: "Kdepak. To je dar mých věrných ustašovců. 20 kilo lidských očí."Tato historka pochází z knihy C. Malaparteho (italský novinář a válečný zpravodajec, účastnil se tažení do Ruska, pobýval na finské frontě i v Chorvatsku a Rumunsku) Kaput, čtvrtá část Ptáci, úplně na konci kapitoly XIII Košík ústřic. Měl sem ovšem pocit, že Malaparte občas přehání a proto bych příliš nespoléhal na pravdivost této historky.......i když na krutost různých ozbrojených složek NDH si stěžovali i samotní Němci.
URL : https://www.valka.cz/Pavelic-Ante-t22667#178809Verze : 0