Main Menu
User Menu

Palác Buenavista [1816-souč.]

Buenavista Palace

Palacio de Bueanvista

     
Název:
Name:
Palác Buenavista
Originální název:
Original Name:
Palacio de Buenavista
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°25'15.95"N 3°41'40.52"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1816 odovzdané armáde po presťahovaní exponátov Musea del Prado
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1816-20.09.1851
Kancelář války Španělska
War Office of the Spain
20.09.1851-17.05.1937
Ministerstvo války
War Ministry
17.05.1937-31.03.1939
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defense
31.03.1939-08.08.1939
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defense
04.07.1939-13.01.1977
Generální ředitelství vojenského školství
General Directorate of Military Education
04.07.1939-13.01.1977
Hlavní velitelství logistiky a údržby
Logistic and Maintenance General Directorate
04.07.1939-04.07.1977
Velitelství a štáb armády
Headquarters and Staff of the Army
24.07.1939-13.01.1977
Centrální hlavní štáb armády
Central Head Staff of the Army
08.08.1939-04.07.1977
Ministerstvo armády
Ministry of the Army
DD.MM.1939-02.11.1977
Kancelář generálního armádního kontrolora
Army\' Comptroller General Office
DD.MM.1944-01.02.1996
Hlavní záloha
General Reserve
10.07.1965-01.01.1995
Rota vojenské policie velitelství a štábu armády
Military Police Company of the Headquarters and Staff of the Army
20.03.1973-16.04.1988
Velitelství vojskového letectva
Headquarters of the Army Aviation Forces
20.03.1973-DD.01.1990
Vojskové letectvo
Army Aviation Forces
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Centrum bezpečnosti pozemních sil
Security Center of the Land Army
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Divize logistiky
The Division of the Logistic
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Divize operací
The Division of the Operations
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Divize plánování
The Division of the Plans
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Generální sekretariát hlavního štábu armády
The General Secretariat of the General Staff
13.01.1977-DD.MM.1981
Hlavní personální správa pozemních sil
Higher Headquarters of the Personnel of the Land Army
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Hlavní štáb armády
Head Staff of the Army
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory a bezpečnosti 1. pěšího pluku "Inmemorial del Rey"
Security and Support Unit of the 1st Infantry regiment "Inmemorial del Rey
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory velení 1. pěšího pluku "Inmemorial del Rey"
Command Support Unit of the 1st Infantry Regiment "Inmemorial del Rey"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Jednotka služeb 1. pěšího pluku "Inmemorial del Rey"
Services Unit of the 1st Infantry regiment "Inmemorial del Rey"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Knihovna velení armády
Library of the Army HQ
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Oddělení jazyků
Department of the Languages
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Oddělení překladatelů a tlumočníků
Department of Translators and Interpreters
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Prvek informačních systémů hlavního štábu armády
Information Systems Unit of the General Staff
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce kampaně
The Campaign Section
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce lidských zdrojů
Human Resources Section
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce logistické podpory
Logistic Support Section
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce materiálních zdrojů
Material Resorces Section
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce mezinárodních záležitosti
Section of the International Affairs
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce plánování rozpočtu
Budget Planning Section
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce plánů a organizace divize plánování
Plans and Organization Section of the Division of the Plans
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce podpory hlavního štábu armády
Support Section of the General Staff
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce pro institucionální záležitosti hlavního štábu armády
Section of the Institutional Affairs of the General Staff
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce přípravenosti
Section of the Readiness
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Sekce zpravodajství a bezpečnosti
The Intelligence and Security Section
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Stálý sekretariát nejvyšší rady pozemních sil
Permanent Secretariat of the Superior Council of the Land Forces
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Středisko mezinárodních vztahů
International Relations Center
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Středisko pro transformaci
Transformation Center
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Technický sekretariát
Technical Secretariat of the Division of the Operations
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Technický sekretariát
Technical Secretariat of the Division of the Logistic
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Technický sekretariát divize plánování
Technical Secretariat of the Division of the Plans
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Ubytovací a infraskturní sekce
Quartering and Infrastructure Section
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Velení hlavního štábu armády
Head Staff of the Army Command
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb 1. pěšího pluku "Inmemorial del Rey"
Headquarters and Staff of the 1st Infantry Regiment "Inmemorial del Rey"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb armády
Headquarters and Staff of the Army
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Všeobecní koordinační sekce hlavního štábu armády
General Coordination Section of the General Staff
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Zdravotní služba hlavního štábu armády
Sanity Service of the General Staff
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Ředitelství ekonomických záležitostí hlavního štábu armády
Economic Affairs Headquarter of the General Staff
DD.MM.1981-DD.MM.1989
Hlavní personální velitelství pozemních sil
Supreme Headquarters of the Personnel of the Land Army
DD.05.1983-DD.MM.RRRR
Prapor komunikačního centra hlavního štábu
Army HQ Communication Center Battalion
16.04.1988-DD.01.1990
Velitelství vojskového letectva
Headquarters of the Army Aviation Forces
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Oddělení hodnocení personálu personálního velitelství
Department of Personnel Evaluation of the Personnel Headquarters
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Oddělení personálního managementu personálního velitelství
Department of Personnel Management of the Personnel Headquarters
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Oddělení řízení vojenské kariéry personálního velitelství
Department of Military Career of the Personnel Headquarters
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Personální velitelství pozemních sil
Headquarters of the Personnel of the Land Army
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb personálního velitelství pozemních sil
Headquarters and Staff of the Personnel Headquarters of the Land Army
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Ředitelství personálního managementu personálního velitelství pozemních sil
Personnel Management Directorate of the Personnel Headquarters of the Land Army
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Ředitelství podpory personálního managementu personálního velitelství pozemních sil
Personnel Support Directorate of the Personnel Headquarters of the Land Army
12.03.1991-01.01.2016
Odbor zásobování a údržby
Supply and Maintenance Directorate
12.03.1991-DD.MM.RRRR
Velitelství zdravotnické podpory
Directorate of the Medical Support
01.02.1996-01.11.2006
Velitelství obranních sil
Headquarters of Area Defense Force
01.02.1996-01.11.2006
Velitelství společných sil
Headquarters of Specific Forces of Joint Action
01.02.1996-01.11.2006
Velitelství záložních jednotek
Headquarters of Mobilizable Reserve Forces
24.03.2000-DD.MM.RRRR
Válečná škola
War College of Land Armed Forces
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství spojovacího vojska
Signal Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Sekce telekomuniačních informačních systémů a technické podpory
Telecommunications Information Systems and Technical Assistance Section
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství armády
Army Headquarters


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Palac-Buenavista-1816-souc-t224543#624812Verze : 0
MOD