Main Menu
User Menu

Fernando II. (V.) Aragonský

Fernando II de Aragón

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Fernando II
Jméno v originále:
Original Name:
Fernando II de Aragón
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.03.1452 Sos /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.01.1516 Madrigalejo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Aragonu, Malorky, Sardinie
hrabě Barcelonský
král Neapolu, Sicílie, Navary
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Fernando-II-V-Aragonsky-t22248#646618Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Fernando II
Jméno v originále:
Original Name:
Fernando II de Aragón
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Fernando-II-V-Aragonsky-t22248#646619Verze : 0
MOD
Ferdinand II. (V.), král aragonský, kastilský a leónský, sicilský, navarský a neapolský, hrabě barcelonský
Fernando II y V, rey de Aragón, de Castilla y León, rey de Sicilia, de Navarra, de Nápoles, conde de Barcelonav Aragonii vládl: 1479-1516
v Kastílii a Leónu vládl: 1506-1516
na Sicílii vládl: 1468-1516
v Navaře vládl: 1513-1516
v Neapolsku vládl: 1504-1516
(Upravil RoBoT.)
URL : https://www.valka.cz/Fernando-II-V-Aragonsky-t22248#84343Verze : 0
Narodil se 10. května 1452 jako syn krále Jana II. Aragonského. V roce 1468 se stal králem sicilským a po smrti svého otce roku 1479 nastoupil na aragonský trůn. V roce 1469 pojal za manželku princeznu Isabelu Kastilskou a společně s ní pak vládl jako Ferdinand V. i v Kastilii. Papež Alexandr VI. posvětil unii mezi oběma královstvími a roku 1496 udělil Ferdinandovi a Isabele titul los reyes católicos (katolická veličenstva). Společně pak dokončili dobytím Grenady v roce 1492 reconquistu.


Po smrti Isabely I. v roce 1504 vládl Ferdinand II. v Kastilii jako regent své nesvéprávné dcery Johanky Šílené a spoluvládce jejího manžela Filipa I. V témže roce se oženil s neteří francouzského krále Ludvíka XII. poté, co nad ním vybojoval ve válce Neapolsko. V roce 1512 se pak oba králové rozdělili o Navarru.


Ferdinand II. patřil k nejschopnějším renesančním panovníkům. S podporou měst upevnil svou pozici vůči šlechtě, vytvořil stálou armádu a bezohlednou zahraniční politikou vybudoval mocnou říši s mnoha spojenci. Svému vnukovi Karlu I. předal sjednocené Španělsko a vládu v Neapolsku, Sicílii a Sardinii. Zemřel 23. ledna 1516.
URL : https://www.valka.cz/Fernando-II-V-Aragonsky-t22248#100527Verze : 0