Main Menu
User Menu

Fernando II. (V.) Aragonský

Aragón, Castilla y León, Sicilia, Navarra, Nápoles

Ferdinand II. (V.), král aragonský, kastilský a leónský, sicilský, navarský a neapolský, hrabě barcelonský
Fernando II y V, rey de Aragón, de Castilla y León, rey de Sicilia, de Navarra, de Nápoles, conde de Barcelonav Aragonii vládl: 1479-1516
v Kastílii a Leónu vládl: 1506-1516
na Sicílii vládl: 1468-1516
v Navaře vládl: 1513-1516
v Neapolsku vládl: 1504-1516
(Upravil RoBoT.)
URL : https://www.valka.cz/Fernando-II-V-Aragonsky-t22248#84343Verze : 0
Narodil se 10. května 1452 jako syn krále Jana II. Aragonského. V roce 1468 se stal králem sicilským a po smrti svého otce roku 1479 nastoupil na aragonský trůn. V roce 1469 pojal za manželku princeznu Isabelu Kastilskou a společně s ní pak vládl jako Ferdinand V. i v Kastilii. Papež Alexandr VI. posvětil unii mezi oběma královstvími a roku 1496 udělil Ferdinandovi a Isabele titul los reyes católicos (katolická veličenstva). Společně pak dokončili dobytím Grenady v roce 1492 reconquistu.


Po smrti Isabely I. v roce 1504 vládl Ferdinand II. v Kastilii jako regent své nesvéprávné dcery Johanky Šílené a spoluvládce jejího manžela Filipa I. V témže roce se oženil s neteří francouzského krále Ludvíka XII. poté, co nad ním vybojoval ve válce Neapolsko. V roce 1512 se pak oba králové rozdělili o Navarru.


Ferdinand II. patřil k nejschopnějším renesančním panovníkům. S podporou měst upevnil svou pozici vůči šlechtě, vytvořil stálou armádu a bezohlednou zahraniční politikou vybudoval mocnou říši s mnoha spojenci. Svému vnukovi Karlu I. předal sjednocené Španělsko a vládu v Neapolsku, Sicílii a Sardinii. Zemřel 23. ledna 1516.
URL : https://www.valka.cz/Fernando-II-V-Aragonsky-t22248#100527Verze : 0