Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 354 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 354

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 354

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 354
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 354
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
26.09.1939(?)-04.10.1939(?) 2)
Nástupce:
Successor:
2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-13.09.1939 Podleská jezdecká brigáda 2) 3)
14.09.1939-26.09–04.10.1939 seskupení vozatajstva pod velením mjr. Bohdana Dobrzyňského (II. zástupce (ubytovatel) velitele 9. pluku jízdních střelců) 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 okolí Białystok/Bacieczki /
26.08.1939-28.08.1939 Bacieczki-???-Jedwabne/přesun /
DD.08.1939-01.09.1939 prostor jižně Jedwabne/? /
01.09.1939 prostor jižně Jedwabne-Siemień-???/přesun / 4)
01.09.1939-07.09.1939 ???-???-??? prostor Szumowo/přesun /
07.09.1939-09.09.1939 prostor Szumowo/? /
09.09.1939-10.09.1939 prostor Szumowo-???-???-prostor Przeździecko(?)/přesun /
10.09.1939-13.09.1939 prostor Przeździecko(?)-???-???-Mień-Karp-prostor Niemyje/Ząbki/přesun /
14.09.1939 prostor Niemyje/Ząbki-Rudka-Koryciny-les u obce Spieszyn/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 les u obce Spieszyn-Dołubowo-Dziadkowice-Kąty-Hornowo-Hornowszczyzna-Zabłocie/noční přesun /
16.09.1939-17.09.1939 Zabłocie-Czeremcha-Opaka Mała-les východně Opaka Wielka (Duża)-prostor Starzyna (boj)/přesun / 5)
17.09.1939-18.09.1939 prostor Starzyna-Bělověžský prales (5 km od Starzynu)/noční přesun /
18.09.1939 Bělověžský prales (5 km od Starzynu)-Pogorzelce/přesun /
19.09.1939 Pogorzelce-??? / -???-Cichowola (Тиховоля)/přesun /
20.09.1939 Cichowola (Тиховоля) / -Podolany/přesun /
21.09.1939 Podolany / -Kamieniki (Каменюки)-Sieliszcze Małe (Селище Малое)/přesun /
22.09.1939 Sieliszcze Małe (Селище Малое)-???-???/přesun / -???-les západně žel. stanice Czeremcha/přesun /
22.09.1939-23.09.1939 les západně žel. stanice Czeremcha-žel. stan. Nurzec/noční přesun /
24.09.1939 žel. stan. Nurzec-Mętna-Niemirów-Gnojno/přesun /
24.09.1939-27.09.1939 Gnojno/prostor /
27.09.1939 Gnojno-Witoroż-Kozły-Parczew-Leitnie/přesun / 6)
28.09.1939 Leitnie-Dębowa Kłoda-Uhnin (Ulamin?)-Białka-Ostrów Lubelski-Rozkopaczew-Wólka Kijańska/přesun / 6)
29.09.1939 Wólka Kijańska-les Stary Radzic/Nowy Radzic-Ostrów Lubelski-Jamy/přesun / 6)
30.09.1939 Jamy-Niedźwiada-les vých. Leszkowice (boj)/přesun / 6)
01.10.1939 les vých. Leszkowice-Ostrówek-Borki-Wola Osowińska-Oszczepalin/přesun / 6)
02.10.1939 Oszczepalin-Burzec/přesun / 6)
03.10.1939 Burzec-Krzywda/přesun / 6)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-.09.1939 Skarżyński, Jan Władysław (podporučík vozatajstva v záloze) 7)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva jednospřežná typ II 8)
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena Náhradní eskadronou 9. pluku jízdních stelců v průběhu utajené poplachové mobilizace jako muniční kolona.
2) Dne 13.09.1939 se kolona přesunula přes řeku Mżanka u obce Mień a později pod silnou palbou dělostřelectva unikala brodem přes řeku Nurzec u obce Karp, čímž ztratila spojení s brigádou. U obce Ząbki se setkala s 10. hulánským plukem a dalšími částmi vozatajstva a plukovních trénů, z nichž vzniklo seskupení vozatajstva pod velením mjr. Bohdana Dobrzyňského (II. zástupce (ubytovatel) velitele 9. pluku jízdních střelců), které ustupovalo ve volném kontaktu za plukem. Po připojení seskupení k Suvalské jezdecké brigádě (20.09.1939 – od 21.09.1939 Jezdecká brigáda „Plis“) bylo sekupení přeorganizováno na bojovou jednotku a z ní po doplnění vznikl 03.10.1939 pluk „Bohdan“, jehož četě 3. pěší eskadrony na vozech velel velitel této kolony. Přesné datum zániku kolony není ve zdrojích uvedeno, i když ppor. Skarżyński uvádí, že jako celek kolona vydržela až do kapitulace Samostatné operační skupiny „Polesí″ (06.10.1939). Kolona pravděpodobně zanikla mezi 26.09.1939, kdy jednotky JB „Plis″ były dozásobeny vozatajstvem municí a už były nepotřebné a 04.10.1939, kdy byl utvořen pluk „Bohdan″.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády, kterým byl setník ve výslužbě Wacław Działak (08.09.1888-DD.MM.19RR). Setník ve výsl. Wilhelm I Wilczyński (30.04.1891-DD.MM.19RR) byl velitelem skupiny proviantních kolon.
4) Část brigádních kolon byla přesunuta přes brod v obci Siemień na jižní břeh řeky Narew nebo poblíž jeho severního břehu.
5) Před večerem 17.09.1939 byla kolona u obce Starzyna přepadena Němci, ale s pomocí pěší eskadrony 9. pluku jízdních střelců a pěší čety 5. hulánského pluku se jí povedlo uniknout. V boji se vyznamenal velitel kolony.
6) Osa přesunu oddílu mjr. Dobrzyńského. Není jisté, jestli kolona ještě existovala jako celek.
7) (01.04.1899-DD.MM.19RR). Po rozvázání kolony se stal velitelem čety ve 3. pěší eskadroně na vozech a po kapitulaci padl do německého zajetí. Po osvobození byl v polské exilové armádě na Západě, kde napsal svou zprávu o činnosti v září 1939. V evidenci Polského červeného kříže je uveden jako poručík. Druhým důstojníkem kolony byl ppor. v zál. Frydrychiewicz (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR).
8) Části některých jednospřežných kolon byly přeorganizovány na dvouspřežné, čímž se zmenšil počet jejích povozů a délka kolony za přesunu. Od 01.09.1939 do 06.10.1939 měla 3 padlé, 7 raněných a 12 nezvěstných příslušníků.
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/topic/view/214154
www.dws.org.pl
Działak, Wacław: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/B/5
Dobrzyński, Bohdan: Dziennik działań taboru 9.p.s.k. i powstałego z niego pułku „Bohdan“, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/E/1, str. 3 (132), 4 (133), 5 (134), 6 (135),
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacje i opracowania, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/A/1, str. 1, 2, 5, 8, 69, 71, 89, 92, 132, 135, 168, 179,
Skarżyński, Jan: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/I/1
URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-354-1939-1939-t217485#610098Verze : 1
MOD