Main Menu
User Menu

9. pluk jízdních střelců [1939-1939]

9 Pułk Strzelców Konnych imienia generała Kazimierza Pułaskiego/9th Mounted Rifles Regiment

     
Název:
Name:
9 pluk jízdních střelců
Originální název:
Original Name:
9 Pułk Strzelców Konnych imienia generała Kazimierza Pułaskiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
9 pluk jízdních střelců
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.09.1939 Podleská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-30.08.1939 Grajewo/Pulaského kasárny
/
31.08.1939-01.09.1939 Wilamowo/? /
01.09.1939 Kurkowo/? /
02.09.1939 prostor Gnatowo-Łubiane-Brzeźno-Niadzwiadna-Chojnowo-Szczuczyn-Wąsosz-Łempice-Gnatowo/přesun /
03.09.1939 Gnatowo/? /
04.09.1939 Gnatowo-Milewo-Chełchy-Gnatowo/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Gnatowo-Romany-Lisy-Rostki-les severně Karwowo-Wysokie-Rogienice Wielkie/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Rogienice Wielkie-Łomża-Konarzyce-Brulin-Strzeszewo-Kaczynek-Koskowo-Stary Lubotyń/přesun /
08.09.1939 Stary Lubotyń-Kosewo-Sulęcin Szlachecki/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 Sulęcin Szlachecki-les jižně Biel-Złotoria-Kosuty/přesun /
11.09.1939 Zaręby Kościelne-Andrzejewo-Dmochy-Zaręby Ciemne/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 Zaręby Warchoły-Rosochate Kościelne-Dąbrowa Wielka-Dąbrowa Michałki-Dąbrowa Nowa Wieś-Klukowo-Trojanowo-Podsędkowięta-Mień-Domanowo-Stara Liza/přesun /
14.09.1939 Stara Liza-Łukawica-severně Topczewo-les severně Mulawicze/přesun /
15.09.1939 Mulawicze-Mieszuki/prostor /
15.09.1939-16.09.1939 Mulawicze-Strabla-Doktorce-Lesznia-Dorożki-Bogdanki-Tryczówka-Rzepniki-Krynickie-Miniewicze-Dawidowicze-Soce-Trześcianka-Ogrodniki-Eliaszuki/přesun /
17.09.1939-18.09.1939 Eliaszuki-Siemianówka-Leśna-Olchówka / -prostor Annopol-Adryanka-Suchopole-Nowosiółki-Wielkie Sioło-Czachec-Linowo-Orańczyce-Berezowo/přesun /
18.09.1939-19.09.1939 Berezowo-Chrunowo-Ziałowo-Zaniwje-Totkowo-Wołowel-Górka-Wólka Popiska-Kublik/přesun /
20.09.1939 Kublik-Bielinek / -Horki-Lubiąż/přesun /
21.09.1939 Lubiąż-Derewel-Farynki-Hołoby Małe-Werchy/přesun /
22.09.1939 Werchy/? /
23.09.1939 Werchy-Karpiłówka-Karasin-Grabów-Serechowicze/přesun /
24.09.1939 Serechowicze-Buczyn-Siedliszcze-Wyżwa Nowa-Stara Huta/přesun /
25.09.1939 Stara Huta-Sukacze-Płoski-Świtaź/přesun UKR /
26.09.1939 Świtaź-Zalesie / -Komarówka/přesun /
27.09.1939 Komarówka / -Żuków/přesun /
28.09.1939 Żuków-Mosty-Jabłoń/přesun /
29.09.1939 Jabłoń-Czeberaki-Kostry-Milanów-Cichostów/přesun
30.09.1939-01.10.1939 Cichostów-Suchowola-Niewęglosz-Paszki Duże-Olszewnica-Hermanów-Wólka Domaszewska/přesun /
01.10.1939-02.10.1939 Wólka Domaszewska/dvůr /
02.10.1939 Wólka Domaszewska-Siedliska-Burzec/přesun /
03.10.1939 Burzec/? /
04.10.1939 Burzec-Ruda-Stara Wróblina/přesun /
05.09.1939 Stara Wróblina-Krzywda-Lipiny/přesun /
06.10.1939 Lipiny-Gułów/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-06.10.1939 Falewicz, Tadeusz Antoni (pułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-06.10.1939 1. eskadrona 9. pluku jízdních střelců
24.08.1939-06.10.1939 2. eskadrona 9. pluku jízdních střelců
24.08.1939-13.09.1939 3. eskadrona 9. pluku jízdních střelců 2)
24.08.1939-30.08.1939; 05.09.1939-22.09.1939 4. eskadrona 9. pluku jízdních střelců 3)
24.08.1939-06.10.1939 kulometná eskadrona 9. pluku jízdních střelců 4)
24.08.1939-06.10.1939 protitanková četa 9. pluku jízdních střelců 5)
24.08.1939-12.09.1939 cyklistická četa 9. pluku jízdních střelců 6)
24.08.1939-06.10.1939 spojovací četa 9. pluku jízdních střelců
24.08.1939-09.09.1939 pomocná eskadrona 9. pluku jízdních střelců 7)
24.08.1939-06.10.1939 zákopnicko-plynové družstvo 9. pluku jízdních střelců 8)
29.08.1939-11.09.1939; 12.09.1939-13.09.1939 1. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva 9)
11.09.1939 3. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva 9)
23.(24?).09.1939- 06.10.1939 pochodová eskadrona 26. hulánského pluku (jako 3. eskadrona) 10)
30.09.1939-03.10.1939 smíšená jednotka Mackiewicz 11)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 14.05.1936 „9 Pułk Strzelców Konnych imienia generała Kazimierza Pułaskiego“
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Po bojích s 13. pěší divizí (motorizovanou) a 29. pěší divizí (motorizovanou) byla 05.10.1939 podepsána kapitulace Samostatné operační skupiny „Polesí“. Na jejím základě pluk zničil své těžší zbraně (kulomety a protitankový kanón) a 06.10.1939 se vzdal.
2) V boji s jednotkami 10. tankové divize u obce Domanowo měla eskadrona tak těžké ztráty (m.j. všichni důstojníci), že její zbytky byly sloučeny se zbytky 4. eskadrony.
3) Od 30.08.1939 do 04.09.1939 byla eskadrona podřízena veliteli 135. pěšího pluku (33. pěší divize (záložní)). V boji u obce Domanovo měla eskadrona tak velké ztráty, že i po začlenění zbytků 3. eskadrony měla pouze dvě čety. 22.09.1939 byla rozpuštěna a její příslušníci zařazeni do 1. a 2. eskadrony. Velitel eskadrony se stal druhým pobočníkem velitele pluku.
4) Po kapitulacy zbylo v eskadroně 6 těžkých kulometů s velmi omezenou zásobou střeliva.
5) Po kapitulaci zbyl 1 protitankový kanón bez střeliva.
6) Četa byla zařazena do pochodové kolony plukovního trénu, který ztratil s plukem kontakt. Byla však součástí jednotky majora Dobrzyńského a pluku „Bohdan“, se kterým kapitulovala 06.10.1939.
7) Byla částečně zničena a částečně rozprášena v lese u obce Przeździecko.
8) Ještě 05.10.1939 prováděly dvě zákopnické hlídky úkoly při destrukci mostů.
9) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
10) Eskadrona měla 23.(24?).09.1939 ve stavu 126 „šavlí“. Velitelem byl poručík jezdectva Konstanty Bordziłowski.
11) Eskadronu tvořily zbytky 2. eskadrony 23. hulánského pluku (20 jízdních hulánů a zbytek pěších příslušníků eskadrony na vozech + rota skautů z města Lodž). Velitelem byl setník Zygmunt Mackiewicz. 03.10.1939 byla eskadrona zařazena do pluku „Bohdan“ a setník Mackiewicz se stal zástupcem velitele pluku.
Zdroje:
Sources:
9 Pułk Strzelców Konnych, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23e
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 9 Pułk Strzelców Konnych imienia generała Kazimierza Pułaskiego
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/9-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t165559#499394Verze : 0
MOD
Sestava pluku k 1. září 1939:


velitel pluku – plukovník jezdectva Tadeusz Antoni Falewicz (od 06.10.1939 v německém zajetí – zdroj č. 2).

I. zástupce velitele pluku – major jezdectva Józef Piotr Trenkwald


II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – major jezdectva Bohdan Dobrzyński (do 12.09.1939). Od 03.10.1939 velitel pluku „Bohdan“ a od 06.10.1939 v německém zajetí – zdroje č. 2, 3, 6, 7
od 14.(15?).09.1939 setník v záloze Andrzej Falewicz (od 06.10.1939 v německém zajetí – zdroj č. 2).


plukovní pobočník – setník Władysław Traugutt-Teichman


ordonanční důstojník – poručík jezdectva Kazimierz Bernaciak.


zpravodajský důstojník – podporučík jezdectva v záloze Tadeusz Feliks Piętka (padl 11.09.1939 w lese Przeździecko – zdroje č. 4, 5).


zbrojní a plynový důstojník – poručík administrace (jezdectva) Ferdynand Silny


pomocná eskadrona – poručík jezdectva v záloze Stanisław Bniński (do 04.09.1939 – zdroj č. 4. Dle zdroje č. 3 padl 09.09.1939 v prostoru města Zambrów).
Po něm od 05.09.1939 setník Marian Waldeck- zdroj č. 4 (od 11.09.1939 nezvěstný-zdroj č. 7).

plukovní lékař – kapitán lékař dr Henryk Bazyli Dąbrowski.


veterinární lékař – poručík lékař vet. sl. Józef Sobociński - zdroj č. 4. Zdroj č. 6 uvádí podporučík v záloze lékař vet. služby.

kaplan – kněz kapitán v záloze Andrzej Gawędzki (od DD.MM.1939 v zajetí. 18.04.1941 předán Gestapu – zdroj č. 2)


bojový trén - ?


těžký plukovní trén – ?


1. eskadrona – setník Władyław Robak (od 06.10.1939 v německém zajetí – zdroj č. 2).


2. eskadrona – poručík jezdectva Zygmunt Tucewicz (05.10.1939 zraněn – zdroj č. 7).


3. eskadrona – setník Marian Waldeck (od 05.09.1939 velitel pomocné eskadrony – zdroj č. 4).
Po něm poručík jezdectva Izydor Kołakowski - padl 13.09.1939 u obce Domanowo – zdroj č. 4. Zdroj č. 3 jej uvádí jako velitele I. čety 3. eskadrony.


4. eskadrona – setník Jan Bielicki (od 06.10.1939 v německém zajetí – zdroj č. 2).


kulometná eskadrona – setník Walenty Pierzak (od 06.10.1939 v německém zajetí – zdroj č. 2).


protitanková četa – poručík jezdectva Henryk Kosz (05.10.1939 zraněn – zdroj č. 7).


spojovací četa – poručík jezdectva Edward Franciszek Maruszczak


cyklistická četa – podporučík jezdectva v záloze Stanisław Rowiński (padl 05.10.1939 v obci Wróblina Stara – zdroj č. 5; 05.10.1939 zraněn – zdroj č. 7)


zákopnicko-plynové družstvo – ?


Zdroje:
1- https://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
2- https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
3- Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
4- Gnat-Wieteska, Zbigniew: 9 Pułk Strzelców Konnych imienia generała Kazimierza Pułaskiego
5- Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
6- Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
7– 9 Pułk Strzelców Konnych, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23e
URL : https://www.valka.cz/9-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t165559#499408Verze : 0
MOD