Boleslav II.

Boleslaus II / Boleslav II.
     
Příjmení:
Surname:
- -
Jméno:
Given Name:
Boleslav II. Boleslaus II
Jméno v originále:
Original Name:
Boleslav II.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
kníže Duke
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.932
DD.MM.932
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.02.999 Praha
07.02.999 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže Duke of Bohemia
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_II.
URL : https://www.valka.cz/Boleslav-II-t21728#82884 Verze : 0
Boleslav II. Pobožný


Český kníže


Narozen někdy před rokem 929, zemřel 7. února 999. Syn Boleslava I. Ukrutného a Biagoty. Vládu převzal po svém otci roku 967 nebo 972 (prameny se různí) a vládl až do své smrti. Podle kronikáře Kosmy - "muž nejkřesťanštější, otec sirotků, ochránce vdov, utěšitel zarmoucených". Pod jeho vládu spadaly Čechy bez Chebska, Morava, Slovensko, Slezsko, část Ruska (nejspíše se jedná o část dnešní Ukrajiny) a jih Polska.

973 - Na mírovém jednání v saském městě Quedlinburce vymohl na císaři Otovi I. odloučení Čech od řezenského biskupství a zřízení zvláštního biskupství v Praze. Toto bylo podřízeno arcibiskupství mohučskému. První biskup byl saský mnich Dětmar (973-982), jeho nástupcem byl první český biskup sv. Vojtěch (982-997) (Vojtěch zavražděn na misijní cestě ve východním Prusku.)
973-978 - Boje s císařem Otou II.
981 - Po nástupu vlády ruského knížete Vladimíra Velikého se panství Boleslava II. začalo na východě rozpadat.
990 - Bojoval s polským knížetem Měškem I. Boje skončily smírem.
992 - Spolu s Otou III. Tažení proti Polabským Slovanům.
993 - Založil v Břevnově první mužský klášter v Čechách (Benediktinský).
28. září 995 - Vydal příkaz k dobytí Libice nad Cidlinou a vyvraždění Slavníkovců. Tímto činem dovršil politické sjednocení celých Čech pod vládou pražských knížat.


Manželka - Emma, nejspíše dcera burgundského krále Konráda.
Potomci - Václav, Boleslav, Jaromír, Oldřich.


Po jeho smrti nastoupil vládu jeho syn Boleslav III. Ryšavý.Použité zdroje: Wikipedia, Ottova encyklopedie, www.panovnici.cz
URL : https://www.valka.cz/Boleslav-II-t21728#186548 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více