Main Menu
User Menu

Vladivoj

Vladivoj / Vladivoj

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Vladivoj
Jméno v originále:
Original Name:
Vladivoj
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
kníže
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1003
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladivoj
URL : https://www.valka.cz/Vladivoj-t21724#82877Verze : 0
MOD
Kníže Vladivoj


žil: okolo 981 - leden 1003, Praha
vládl: 1002-1003


Kníže Vladivoj nevládl dlouho, jen necelý rok, ale proslavil se činem, kteří někteří chápou jako počátek problémů s Německem.


Vladivoj se narodil jako syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky, proto se mohl ohánět alespoň jakousi spřízněností s českou vládnoucí dynastií. To ovšem nepotřeboval, neboť na uprázdněný český knížecí stolec jej dosadil jako loutku polský král Boleslav I. Chrabrý. Vladivoj ovšem prokázal neobyčejnou hbitost, a aniž by konzultoval s českými velmoži či s Boleslavem Chrabrým, nechal si Čechy udělit v léno římským císařem a německým králem Jindřichem II.. Tento to pochopil jako vyjádření podřízenosti a tak byly české země od té doby chápány jako říšské léno.


Sám Vladivoj si panování příliš neužil, zemřel již roku 1003 na následky nemírného holdování alkoholickým nápojům (Palacký k tomu uvádí:"vždy žízní trápen byl tak, že ani hodinu bez pití trvati nemohl..."), po jeho smrti nastupuje opět vládu (i když jen epizodně) Boleslav III..
URL : https://www.valka.cz/Vladivoj-t21724#157474Verze : 0
Ve skutečnosti není Vladivojův původ znám, jeho zpřízněnost s Přemyslovci i Piastovci se jenom předpokládá a nejsou žádné jasné důkazy.
URL : https://www.valka.cz/Vladivoj-t21724#160503Verze : 0
MOD