Přemysl Otakar II.

Ottokar II / Přemysl Otakar II.
     
Příjmení:
Surname:
- -
Jméno:
Given Name:
Přemysl Otakar II. Ottokar II
Jméno v originále:
Original Name:
Přemysl Otakar II.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král King
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1233
DD.MM.1233
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.08.1278 Suché Kruty
26.08.1278 Durnkrut
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český král
vévoda rakouský
King of Bohemia
Duke of Austria
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Premysl-Otakar-II-t21718#82865 Verze : 0
Narodil se roku 1232 jako syn Václava I. a Kunhuty Štaufské. Původně byl vychováván pro církevní dráhu,
ale po smrti jeho bratra Vladislava na něj přešlo dědické právo. Od roku 1247 byl markrabětem moravským a od roku 1248 spoluvladařem (v letech 1248-49 vedl nezdařené povstání proti svému otci).


Po smrti svého otce Václava I. se stává roku 1253 králem českým. Již roku 1251 byl zvolen vévodou rakouským a v roce 1252 pojal za manželku o téměř třicet let starší Markétu Babenberskou, o jejíž věno - tzv. babenberské dědictví musel bojovat s Bélou IV., nad kterým zvítězil v roce 1260 v bitvě u Kressenbrunu. Ve stejném roce připojuje i další alpské země jako Korutany, a později i Štýrsko Kraňsko a další včetně přístavu Pordenone (původní název byl Portus Naonis) a rozšiřuje tak přemyslovskou říši až k Jaderskému moři. Mezitím se v roce 1254/55 zúčastní křížové výpravy do Pruska.


V roce 1260 se také rozvádí s Markétou a o rok později (1261) si bere vnučku Bély IV. Kunhutu Uherskou. V roce 1265 zakládá město Č. Budějovice jako protiváhu moci Vítkovců, roku 1266 pak připojuje k Čechám Chebsko. Král také ustanovuje v Praze Zemský soud s registrem pozemkové držby, tzv. zemské desky. Rovněž podporuje osidlování pohraničí německými kolonisty. Roku 1267 se opětovně vydává na křížovou výpravu proti Prusům, kde u Baltu zakládá pevnost a město Královec (Königsberg).


V těchto letech je na vrcholu moci a z té doby je také jeho přezdívka král železný a zlatý (železný ve smyslu bojovný, zlatý ve smyslu bohatý). Jeho ambicí je dosáhnout říšské císařské koruny, ale dostává se do politické izolace a po tom co v roce 1273 neuzná volbu Rudolfa I. Habsburského za římského krále, zvedá se proti němu v Alpských zemích i doma odpor šlechty, zejména Vítkovců vedených Závišem z Falkenštejna. Poté, co je na něj uvržena v roce 1276 říšská klatba, je nucen uznat bez boje převahu Rudolfa I., vzdát se alpských zemí a Chebska a přijmout Čechy a Moravu jako říšské léno. O necelý rok později umírá v bitvě na Moravském poli (26.8.1278). Jeho porážku do značné míry zapříčinila zrada vlastní šlechty, která v silném králi viděla nebezpečí pro svou moc.
URL : https://www.valka.cz/Premysl-Otakar-II-t21718#82909 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více