Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 741 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 741

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 741

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 741
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 741
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Biedrusko/? /
DD.08.1939-07.09.1939 Biedrusko-???-???-Słupca-Konin-Koło-lesy jižně Przybyłów/přesun /
07.09.1939-13.09.1939 lesy jižně Przybyłów-???-???-Zduny Kościelne/přesun / 4)
13.09.1939-DD.09.1939 Zduny Kościelne-???-Aleksandrów-Brzozów-Ruszki-Biała Góra/přesun / 5)
16.09.1939 prostor Biała Góra (?)-???/? / 6)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Błaszczyk, Edward (poručík v záloze) 7)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ II
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 7. plukem jízdních střelců v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) O činnosti a zániku jednotky nejsou v polské historiografii uvedeny žádné údaje.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády.
4) Zásobovací základna, ze které kolony dopravovaly k bojovým jednotkám proviant, výstroj nebo munici se nacházela ve městě Kutno.
5) Nařízená osa zásobování brigády.
6) Na příkaz velitele Armády „Poznań“ nechal velitel brigády zredukovat vozatajtvo na jednu zřetinu. Vybavení bylo zničeno nebo rozdáno místním rolníkům.
7) Není uveden ve schématizmu z roku 1934 ani v seznamu ztrát a zajatých. Velitelem pochodové skupiny vozatajstva byl setník v zál. Adam Wittwer, zástupcem velitele byl por. jezd. v zál. Kazimierz Rzóska.
Zdroje:
Sources:

Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969, str. 65, 156, 159, 165, 212, 350
Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Warszawa 2006, str. 437, 438, 439,

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-741-1939-1939-t216844#608674Verze : 0
MOD