Main Menu
User Menu

BB - Bismarck

Bismarck class

Bismarck-Klasse

     
Název:
Name:
Bismarck
Originální název:
Original Name:
Bismarck-Klasse
Kategorie:
Category:
bitevní loď
Období výroby:
Production Period:
01.07.1936-25.02.1941
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Bismarck
Tirpitz
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
německé označení: Schlachtschiff
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/BB-Bismarck-t21589#82479Verze : 1