Main Menu
User Menu

Trnava, Invalidovna

     
Název:
Name:
Invalidovna
Originální název:
Original Name:
Invalidovňa
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Trnava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°22'51.74"N 17°35'15.05"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Komplex fakúlt historickej Trnavskej univerzity po odchode školy z Trnavy (1777) pripadol vojakom. Od r. 1783 slúžil vojenským invalidom. Trnavčania ho volali aj Invalidovňa a priľahlý kostol sv. Jána Krstiteľa invalidský. V časti komplexu bližšie k ulici Horné bašty sídlilo veliteľstvo 9. divise. V roku 1967 sa do nezrenovovaných priestorov nasťahoval Vojenský historický archív - centrálna registratúra. V septembri 1967 bol z Hradca Králové do Trnavy premiestnený Archív vojenskej evidencie osôb. Po rozdelení Československa v roku 1993 nastali zmeny i vo vojenskom archívnictve. Archív vojenskej evidencie osôb bol premenovaný na Vojenský archív Trnava. O tri roky na to sa rozdeľovali archívne fondy Československej armády. Do Trnavy boli premiestnené archívne dokumenty útvarov z Českej republiky, ktoré za spoločného štátu pôsobili na Slovensku. V Trnave podľa dohody zostali osobné spisy občanov Čiech.
Zdroje:
Sources:
simonnejurcova.blog.sme.sk
http://nzr.trnava.sk/?q=node/2478
URL : https://www.valka.cz/Trnava-Invalidovna-t215693#605570Verze : 0
MOD