Main Menu
User Menu

Neznámy typ polopásového ťahača

Už desaťročia je veľkou záhadou delostrelecký ťahač zachytený na jedinej fotografii datovanej do roku 1940. Malo by ísť o strelnicu v Meppene.
Konštrukčne je podobný sériovým ťahačom vyšších hmotnostných kategórií 12-ton (Sd.kfz.8) a 18-ton (Sd.Kfz.9). Vozidlo má vskutku mohutný ozubený pastorok hnacieho kolesa, mohutné napínacie koleso i silné pásy. Atypické je použitie dvojice klasických kolies s pneumatikami namiesto kolies s pryžovou bandážou, ako je to u všetkých sériových ťahačov hmotnostných kategórií 1-, 3-, 5-, 8-, 12- a 18-ton a sWS. Podľa pána Doyla by mohlo ísť o nejakú vývojovú verziu 12-tonovej hmotnostnej kategórie. Do úvahy pripadá snáď i prvá verzia/prototyp 18-tonového ťahača s označením FM gr 1, ktorého fotografia nie je doposiaľ známa.

Na fotografii sú jasne identifikovateľní i vojaci z inej krajiny, než Nemecka. Pravdepodobne ide o sovietských vojakov, ktorý mohli byť v roku 1940 na nejakej vojenskej návšteve. Delostreleckú zbraň som identifikoval ako 21 cm Kanone 38.

Waffen Revue 30 a 119
korešpondencia s Hilary Loise Doylom


Špekulácia:
V zdroji uvedenom nižšie je popísaná evolučná cesta k 8-tonovému delostreleckému ťahaču Sd.Kfz.7. Pri hľadaní najvhodnejšej koncepcie delostreleckých ťahačov bol jedným z návrhov i vozidlo s krkolomnom označením "Maffei - Raupe abgenommen und durch Rad ersetzt als 3 Achser m. 2 angetr. Achsen" (vozidlo s odstániteľnými pásmi - premena na kolesové ťažné vozidlo 6x4 s dvoma poháňanými nápravami).
Vzhľadom na netypickú montáž klasických cestných kolies s pneumatikami v pásovej časti podvozku ma napadá, či sa náhodou nejedná o toto vozidlo. Po odstránení pásov sa mohlo vozidlo pohybovať ako 3-nápravové kolesové vozidlo. Je to len moja silná špekulácia konzultovaná s pánom Doylom, ktorý sa ale vzhľadom na žiadne relevantné podklady k tomuto vozidlu nevyjadril. Preto považujte túto úvahu len za hypotézu. Možno to nemá súvis s vývojovou vetvou Sd.kfz. 7, no obdobný systém použitia pásov a cestných pojazdových kolies by mohla využívať i nejaký predchodca Sd.Kfz. 8 (hmotnostná kategória 12-ton). Časť generality totiž pri hľadaní nového traktora preferovala a urgovala vývoj ťažšieho vozidla ako Sd.Kfz.7. Problematickým bol totiž transport ťažkých delostreleckých zbraní kalibru 15 cm, ktorých vývoj práve prebiehal. Je možné, že išlo o akýsi separátny pred-projekt neskoršieho ťahača Sd.Kfz.8. Pri jeho vývoji, kedy bol problémom dosiahnutie požadovanej priechodivosti i rýchlosti presunu by to nemusela byť úplne fantázia.

Berte tieto úvahy ako snahu o vymenovanie všetkých možností. Časom sa možno nájde nejaká ďalšia fotka, či informácia.

Hilary Louis Doyle, Lukas Friedli, Thomas L. Jentz - Panzer Tracts No.22-4: Mittlerer Zugkraftwagen 8t (Sd.Kfz.7), ISBN: No ISBN

Neznámy typ polopásového ťahača -


Neznámy typ polopásového ťahača -


Neznámy typ polopásového ťahača - 21 cm Kanone 38

21 cm Kanone 38
Neznámy typ polopásového ťahača - Ďalší polopásový ťahač sa na fotke nachádza v pozadí. Podľa identifikačných znakov by som to tipol na Sd.Kfz. 8.

Ďalší polopásový ťahač sa na fotke nachádza v pozadí. Podľa identifikačných znakov by som to tipol na Sd.Kfz. 8.
URL : https://www.valka.cz/Neznamy-typ-polopasoveho-tahaca-t212111#596989Verze : 13
MOD