Main Menu
User Menu

Velitelství armádní týlové oblasti 591 [1939-1939]

591st Army Rear Area Command

Kommandant des rückwärtigen Armeegebiets 591 / Korück 591

     
Název:
Name:
Velitelství armádní týlové oblasti 591
Originální název:
Original Name:
Kommandant des rückwärtigen Armeegebiets 591
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
07.12.1939
Nástupce:
Successor:
Hlavní polní velitelství 591
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1939-10.10.1939 Skupina armád Sever
10.10.1939-07.12.1939 Skupina armád B
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR,

Velitel:
Commander:
16.09.1939-07.12.1939 Hüttmann, Adolf (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-armadni-tylove-oblasti-591-1939-1939-t211631#596076Verze : 1
MOD