Main Menu
User Menu

Velitelství válečného vyměřování [1938-1938]

War Triangulation Headquarters

     
Název:
Name:
Velitelství válečného vyměřování
Originální název:
Original Name:
Velitelství válečného vyměřování
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-26.09.1938 Praha, Budova zeměpisného ústavu /
26.09.1938-08.10.1938 Vyškov, ? /
08.10.1938-14.10.1938 Praha, Budova zeměpisného ústavu /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-14.10.1938 Čermák, Jiří (plukovník zeměpisného ústavu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 71
27.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 72
27.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 73
27.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 74

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Palacký"
Fetka, J.: Československá válečná armáda 1918-1939. Praha 2016.
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
Historie Geografické služby AČR 1918-2008. Praha 2009.
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-valecneho-vymerovani-1938-1938-t206957#586625Verze : 6
MOD