Main Menu
User Menu

2. oddělení /zpravodajské/ štábu VIII. sboru [1938-1938]

2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 8th Corps

     
Název:
Name:
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VIII. sboru
Originální název:
Original Name:
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VIII. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 110 - Mobilisovaný útvar 110-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
18.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-18.11.1938 Štáb VIII. sboru
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-01.10.1938 Trenčín, Budova sborového velitelství /
01.10.1938-07.10.1938 Uherské Hradiště, Budova živnostenských škol /
07.10.1938-10.10.1938 Myjava, ? /
10.10.1938-17.10.1938 Hlohovec, Měšťanská škola /
17.10.1938-07.11.1938 Sered, ? /
07.11.1938-18.11.1938 Piešťany, Hotel "Excelsior" /
18.11.1938-18.11.1938 Trenčín, Budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-18.11.1938 Kříž, Mojmír (kapitán pěchoty)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno TAJOVSKÝ 5
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Tajovský"
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-zpravodajske-stabu-VIII-sboru-1938-1938-t203333#590132Verze : 2
MOD