Main Menu
User Menu

Myjava

     
Název:
Name:
Myjava
Originální název:
Original Name:
Myjava
Další názvy:
Other Names:
Miava - starší názov, Miawa (nemecky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Myjava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°26'44.51"N 17°20'06.72"E
Místní části:
Local Municipalities:
Cengelka, Dlhé štvrte, Dolná štvrť, Hliníky, Horný pasienok, Jablonská, Kolónia, Kopánka, Padelky, Panské zeme, Pirte, Sekule, Smetanovci, Staromyjavská, Závršky, Zubková, Žaboškreky, Turá Lúka, Malejov, U Belanskýc, U Vankov


První písemná zmínka:
First Written Reference:
1262
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Krmanov kostol (1697-1729)
Pamätník M.R. Štefánika
Pamätník SNP
Muzea:
Museums:
Gazdovský dvor (Turá Lúka) - expozícia kopaničiarskej usadlosti
Múzeum Slovenských národných rád
Osobnosti:
Personalities:
Markovič, Ivan
* 03.06.1888 
Svoboda, Ľubomír
* 13.10.1961 
Mezovský, Milan
* 25.07.1969 
Polák, Ján
* 26.05.1974 
Turanský, Marián
* 08.04.1977 
Štefan Bednár - Akademický maliar, spisovateľ, publicista
Július Bodnár - Publicista, historik, redaktor
Ján Cádra st. - Národovec
Janko (Ján) Cádra ml. - Publicista, prekladateľ, propagátor slovenského umenia v zahraničí
Miroslav Dudík - Koncertný majster
Karol Goláň - Historik a pedagóg
Dušan Samuel Jurkovič - Architekt, národný umelec
Ján Klempa - Organizátor spolkového života, osvetový pracovník, národný buditeľ
Samuel Kolény - Jeden z prvých národných buditeľov na Myjave, evanjelický kaplán a farár
Daniel Krman - Osvietenský vzdelanec, publicista, historik
Martin Kýška - Národovec a buditeľ
Zora Anna Lacková - spisovateľka
Milan Mareček - Básnik
JUDr. Ivan Markovič - slovenský sociálnodemokratický politik a verejný činiteľ
Ján Jaromír Matička - Publicista a básnik
Daniel Pažický - Nakladateľ, kníhtlačiar
Ľubica Prudilová - akademická maliarka
Ján Siváček - Hudobný skladateľ, teoretik, pedagóg, umelecko-organizačný pracovník a priekopník slovenskej populárnej hudby
Michal Šimonovič - Učiteľ, ľudovýchovný a osvetový pracovník
Samuel Stanislav Smetana - Jazykovedec, medik, maliar
Ján Trokan - Básnik, publicista a buditeľ
Peter Tvrdý - Jazykovedec-lexikograf, prekladateľ, literárny pracovník
Ján Valášek - Národovec a politik
Branislav Varsik - Historik, univerzitný profesor
Ladislav Vannay - Regionálny historik a ľudovýchovný pracovník
Karol Viest - Národne uvedomelý pedagóg, revúcky profesor, myjavský učiteľ, osvetový a národnobuditeľský pracovník
Ján Vyskydenský - Redaktor Presspurských novín
Zuzka Zguriška - Spisovateľka
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
04.10.1938-10.10.1938
Nižší polní soud VIII. sboru
Lower Field Court of the 8th Corps
04.10.1938-10.10.1938
Polní věznice VIII. sboru
Field Prison of the 8th Corps
04.10.1938-10.10.1938
Topografické oddělení 58
58th Topographic Section
04.10.1938-10.10.1938
Vyšší polní soud VIII. sboru
Higher Field Court of the 8th Corps
04.10.1938-10.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora VIII. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 8th Corps
04.10.1938-10.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora VIII. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VIII. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VIII. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu VIII. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VIII. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
Letecká skupina štábu VIII. sboru
Air Force Section of the Staff of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
Velitelství VIII. sboru
Headquarters of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
Velitelství dělostřelectva VIII. sboru
Artillery Headquarters of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
Velitelství telegrafního vojska VIII. sboru
Signal Troops Headquarters of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
Velitelství ženijního vojska VIII. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 8th Corps
07.10.1938-10.10.1938
Štáb VIII. sboru
Staff of the 8th Corps
08.10.1938-DD.10.1938
Polní pošta 48
48th Field Post Office
01.01.1954-01.04.1960
Okresná vojenská správa Myjava
District Military Command Myjava
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Myjava
URL : https://www.valka.cz/Myjava-t96312#358634Verze : 0
MOD
Pamätník M. R. Štefánika v Myjave


Zdroj: vlastné fotografie

URL : https://www.valka.cz/Myjava-t96312#515361Verze : 0
MOD