Main Menu
User Menu

Úřad intendanční služby XIII. hraničního pásma [1938-1938]

Supply Service Office of the 13th Border Zone

     
Název:
Name:
Úřad intendanční služby XIII. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Úřad intendanční služby XIII. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 109 - Mobilisovaný útvar 109-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Úřad intendanční služby IV. sboru
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-22.10.1938 Velitelství XIII. hraničního pásma
27.09.1938-22.10.1938 Úřad intendanční služby II. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-09.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
09.10.1938-12.10.1938 Holešov, zámek /
12.10.1938-22.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-22.10.1938 Peterka, Alois (plukovník intendantstva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ROSTISLAV 13
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství hraničních pásem
URL : https://www.valka.cz/Urad-intendancni-sluzby-XIII-hranicniho-pasma-1938-1938-t203122#589158Verze : 5
MOD