Main Menu
User Menu

Holešov

okr. Kroměříž

     
Název:
Name:
Holešov
Originální název:
Original Name:
Holešov
Další názvy:
Other Names:
latinsky Holesow, německy Holleschau, hebrejsky העלשויא
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kroměříž
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°19'52.99"N 17°34'41.25"E
Místní části:
Local Municipalities:
Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy, Všetuly, Žopy
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1141
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kaple svatého Kříže z roku 1662
Kaple svatého Martina
Morový sloup u kostela
Šachova synagoga
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
09.10.1938-12.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu XIII. hraničního pásma
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu XIII. hraničního pásma
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu XIII. hraničního pásma
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu XIII. hraničního pásma
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Letecká skupina štábu XIII. hraničního pásma
Air Force Section of the Staff of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Nižší polní soud XIII. hraničního pásma
Lower Field Court of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Oddíl polního četnictva XIII. hraničního pásma
Division of the Field Gendarmerie of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Polní věznice XIII. hraničního pásma
Field Prisons of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Pomocná kancelář velitelství XIII. hraničního pásma
Auxiliary Office of the Headquarters of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Velitelství XIII. hraničního pásma
Headquarters of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Velitelství dělostřelectva XIII. hraničního pásma
Artillery Headquarters of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Velitelství telegrafního vojska XIII. hraničního pásma
Signal Troops Headquarters of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Velitelství ženijního vojska XIII. hraničního pásma
Engineer Troops Headquarters of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Vyšší polní soud XIII. hraničního pásma
Higher Field Court of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad automobilní služby XIII. hraničního pásma
Car Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad duchovní služby XIII. hraničního pásma
Religious Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad intendanční služby XIII. hraničního pásma
Supply Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora XIII. hraničního pásma
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad polní poštovní služby XIII. hraničního pásma
Field Mail Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad remontní služby XIII. hraničního pásma
Remont Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad služby silniční dopravy XIII. hraničního pásma
Road Transport Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad veterinářské služby XIII. hraničního pásma
Veterinary Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora XIII. hraničního pásma
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad zbrojní služby XIII. hraničního pásma
Armament Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Úřad zdravotnické služby XIII. hraničního pásma
Health Service Office of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Štáb XIII. hraničního pásma
Staff of the 13th Border Zone
09.10.1938-12.10.1938
Štábní automobilní kolona 63
63rd Staff Car Column
09.10.1938-12.10.1938
Štábní rota 63
63rd Staff Company
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 53
53rd Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 253
253rd Artillery Division
01.10.1947-01.01.1951
Dělostřelecký oddíl 258
258th Artillery Division
01.10.1949-01.01.1951
Dělostřelecký pluk 53
53rd Artillery Regiment
15.09.1950-09.11.1950
Dělostřelecký pluk 205
205th Artillery Regiment
DD.MM.1950-15.09.1950
Dělostřelecký pluk 209
209th Artillery Regiment
01.01.1951-20.09.1956
44. dělostřelecký pluk
44th Artillery Regiment
01.10.1951-01.10.1956
99. raketometný oddíl
99th Rocket-Launcher Division
01.10.1956-01.10.1960
313. raketometná brigáda
313th Rocket Launcher Brigade
01.10.1956-01.10.1960
6. dělostřelecká divize
6th Artillery Division
01.09.1960-01.09.1961
22. výsadkový průzkumný prapor
22nd Airborne Reconnaissance Batallion
01.09.1960-DD.MM.1961
65. výsadkový prapor
65th Airborne Battalion
01.09.1961-01.09.1963
1. průzkumný prapor
1st Reconnaissance Battalion
01.09.1961-01.09.1963
2. průzkumný prapor
2nd Reconnaissance Battalion
01.09.1961-01.09.1969
7. výsadkový pluk zvláštního určení
7th Special Purpose Airborne Regiment
15.08.1969-01.09.1972
Ženijní technické učiliště
Engineer Apprentice School
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.holesov.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hole%C5%A1ov
URL : https://www.valka.cz/Holesov-t43991#391739Verze : 0
Holešov
(okr. Kroměříž)


V období 1.republiky součást sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 6 738 obyvatel (z toho 6 426 osob národnosti československé, 62 osob národnosti německé a 191 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hraničářský prapor 10


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Holesov-t43991#173547Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký oddíl 253
01.10.1947-31.12.1950 Dělostřelecký oddíl 258
01.10.1945-30.09.1947 ŠDZ protitankového dělostřelectva
01.10.1947-30.09.1949 ŠDZ motorizovaného dělostřelectva
01.10.1949-30.09.1950 Dělostřelecký pluk 53
DD.MM.1950-30.09.1950 Dělostřelecký pluk 209
01.01.1951-30.09.1956 44. dělostřelecký pluk
01.01.1951-30.09.1956 99. raketometný oddíl
01.10.1956-30.09.1960 313. raketometná brigáda
01.10.1956-31.08.1961 velitelství 6. dělostřelecké divize
01.10.1956-31.08.1961 Automobilní opravny 6. dělostřelecké divize
01.10.1956-31.08.1961 Dělostřelecké dílny 6. dělostřelecké divize
DD.MM.1960-DD.MM.1961 72. výsadkový prapor
DD.MM.1960-31.08.1961 22. výsadkový průzkumný prapor
01.09.1961-30.08.1969 7. výsadkový pluk
DD.MM.1969-DD.MM.1972 Ženijní technické učiliště
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_25.htm
URL : https://www.valka.cz/Holesov-t43991#401813Verze : 0
MOD