Main Menu
User Menu

4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/ [1920-1922]

4(a)th Section /Spiritual and War Graves/ of the Department /Generally Military/

     
Název:
Name:
4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/
Originální název:
Original Name:
4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.03.1922
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.04.1920-09.03.1922 Všeobecně vojenský odbor ministerstva
Dislokace:
Deployed:
01.04.1920-09.03.1922 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.04.1920-DD.01.1922 Voneš, Augustin (Generál)
DD.01.1922-09.03.1922 Bombera, Josef (Generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/4a-oddeleni-duchovni-a-valecnych-hrobu-1920-1922-t200690#574365Verze : 0
MOD
4a. oddělení (duchovní a válečných hrobů) Ministerstva národní obrany [1920-1922]


Oddělení vzniklo 1. dubna 1920 přejmenováním z 36. oddělení (duchovního) Ministerstva národní obrany [1919-1920]. Nacházelo se v Praze a podléhalo Všeobecně vojenskému odboru Ministerstva národní obrany [1919-1927].


Součástí oddělení byla:
kancelář přednosty,
skupina katolická,
skupina evangelická,
skupina československé církve,
Ústřední správa válečných hrobů.


Oddělení bylo 9. března 1922 přejmenováno na 36. oddělení (duchovní) Ministerstva národní obrany [1922-1927].


Přednosty oddělení byli:
generál duchovenstva V. hodnostní třídy Msgre. Augustin Voneš (duben 1920 – leden 1922),
polní superior I. třídy ThDr. Josef Bombera (leden 1922 – březen 1922).


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/4a-oddeleni-duchovni-a-valecnych-hrobu-1920-1922-t200690#206550Verze : 0
MOD