Main Menu
User Menu

Elmas, Stanice Královských vzdušných sil Elmas [1943-1946]

Royal Air Force Station Elmas / RAF Elmas

     
Název:
Name:
Stanice Královských vzdušných sil Elmas
Originální název:
Original Name:
Royal Air Force Station Elmas / RAF Elmas
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1943 Aeroporto di Elmas
DD.MM.1942-DD.MM.1943 Fliegerhorst Elmas
Obec:
Municipality:
Elmas
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
39°15'05.00"N 09°03'15.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1941-DD.01.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1941-DD.01.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1941-DD.01.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1941-DD.01.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1941-DD.01.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
4th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
5th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
6th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
2nd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 2nd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
06.11.1942-09.11.1942
II. skupina Stíhací eskadry 53
2nd Group of the 53rd Fighter Wing
07.11.1942-10.11.1942
III. skupina Stíhací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Fighter Wing
08.11.1942-08.02.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 60
1st Group of the 60th Bomber Wing
DD.01.1943-DD.06.1943
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
1st Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
15.11.1943-21.09.1944
42. bombardovací křídlo (střední)
42nd Bombardment Wing (Medium)
17.09.1944-14.11.1944
284. peruť RAF
No. 284 Squadron RAF


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1946 zcivilněna
Poznámka:
Note:
Předválečné letiště (1937) se smíšeným provozem, včetně přistávací plochy pro hydroplány.
V současnosti Letiště Cagliari-Elmas (Aeroporto di Cagliari-Elmas).
Zdroje:
Sources:
www.rafweb.org
it.wikipedia.org
www.ww2.dk (p.72)
URL : https://www.valka.cz/Elmas-Stanice-Kralovskych-vzdusnych-sil-Elmas-1943-1946-t199578#571891Verze : 1
MOD