Main Menu
User Menu

Elmas

Elmas, Metropolitan City of Cagliari

     
Název:
Name:
Elmas
Originální název:
Original Name:
Elmas
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
metropolitní město Cagliari
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
39°16'00.00"N 09°03'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1941-DD.01.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1941-DD.01.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1941-DD.01.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1941-DD.01.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1941-DD.01.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
4th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
5th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
6th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
2nd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 2nd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
06.11.1942-09.11.1942
II. skupina Stíhací eskadry 53
2nd Group of the 53rd Fighter Wing
07.11.1942-10.11.1942
III. skupina Stíhací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Fighter Wing
08.11.1942-08.02.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 60
1st Group of the 60th Bomber Wing
DD.01.1943-DD.06.1943
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
1st Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
15.11.1943-21.09.1944
42. bombardovací křídlo (střední)
42nd Bombardment Wing (Medium)
17.09.1944-14.11.1944
284. peruť RAF
No. 284 Squadron RAF
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Elmas
URL : https://www.valka.cz/Elmas-t199577#571890Verze : 1
MOD