Main Menu
User Menu

Mackensen, Eberhard von

     
Příjmení:
Surname:
von Mackensen
Jméno:
Given Name:
Friedrich August Eberhard
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich August Eberhard von Mackensen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.09.1889 Bromberg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.05.1969 Alt-Mühlendor /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 1. tankovej armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ vyznamenania Rytiersky kríž.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-Eberhard-von-t19869#403944Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Mackensen
Jméno:
Given Name:
Friedrich August Eberhard
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich August Eberhard von Mackensen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.03.1910 Leutnant
25.02.1915 Oberleutnant
20.05.1917 Rittmeister
01.02.1928 Major
01.10.1932 Oberstleutnant
01.09.1934 Oberst
01.01.1938 Generálmajor
01.01.1940 Generálporučík
01.08.1940 Generál jezdectva
06.07.1943 Generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1936-01.04.1937 Náčelník štábu : X. armádní sbor
01.10.1937-10.11.1938 Velitel : 1. jezdecká brigáda
01.05.1939-26.08.1939 Náčelník štábu : Skupinové velitelství pozemního vojska 5
23.08.1939-13.10.1939 Náčelník štábu : 14. armáda
13.10.1939-01.01.1941 Náčelník štábu : 12. armáda
21.03.1941-DD.02.1942 Velitel : III. armádní sbor (motorizovaný)
DD.02.1942-DD.04.1942 Velitel : Mackensenova skupina
DD.06.1942-21.06.1942 Velitel : Mackensenova skupina
20.07.1942-02.01.1943 Velitel : III. tankový sbor
21.11.1942-29.10.1943 Velitel : 1. tanková armáda
18.11.1943-05.06.1944 Velitel : 14. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

27.07.1941

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

26.05.1942

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
95. držiteľ Dubových ratolestí.

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-Eberhard-von-t19869#422956Verze : 0
MOD
Generaloberst Eberhard von Mackensen


nar.: 24.9.1889, Bromberg
zomr.: 19.5.1969, Alt-Mühlendorf bei Nortorf


Eberhard von Mackensen, syn nositeľa vyznamenania Pour-le-Merité, poľného maršala (Generalfeldmarschall) Augusta von Mackensen, nastupuje do armády 1.10.1908 v hodnosti Fahnenjunker k 1. Leibhusaren-Regiment Nr. 1. Dňa 23.1.1910 je povýšený do hodnosti Leutnant, na začiatku prvej svetovej vojny je pobočníkom pluku (Regiment-Adjutant). Dňa 25.2.1915 je povýšený do hodnosti Oberleutnant a 23.8.1915 utrpí zranenie. Po vyliečení je od 7.11.1915 Ordonnanz-Offizier, na konci vojny má hodnosť Hauptmann i.G..

Po skončení vojny prechádza do reichswehru a 10.1.1922 je vymenovaný za veliteľa eskadróny v 5. (Preuß) Reiter-Regiment. V roku 1924 je odvelený na ríšske ministerstvo obrany (Reichswehr-Ministerium), kde neskôr zastáva rôzne veliteľské posty. Dňa 1.10.1932 nasleduje jeho povýšenie do hodnosti Oberstleutnant a 1.9.1934 do hodnosti Oberst. Za náčelníka generálneho štábu jazdeckých zborov (Chef des Generalstabes des Kavallerie-Korps) je vymenovaný dňa 1.11.1933 a od 1.5.1935 je náčelníkom generálneho štábu X. Armeekorps. Dňa 1.4.1937 sa stáva veliteľom novovytvorenej 1. Kavallerie-Brigade a k 1.1.1938 je povýšený do hodnosti Generalmajor. V novembri/listopadu 1938 je prevelený do Viedne k Heeresgruppenkommando 5, kde vykonáva funkciu náčelníka generálneho štábu.

Na poľskom ťažení sa zúčastnil ako náčelník generálneho štábu 14. Armee. V novembri/listopadu 1939 nasleduje vymenovanie za náčelníka generálneho štábu 12. Armee a 1.1.1940 povýšenie do hodnosti Generalleutnant. Po skončení západného ťaženia je 1.8.1940 povýšený do hodnosti General der Kavallerie a následne 15.1.1941 vymenovaný za veliaceho generála (Kommandierenden General) III. Armeekorps (resp. III. Armeekorps (motorisiert)). S týmto zborom vstupuje v júni/červnu 1941 do Sovietskeho zväzu. Za preniknutie jeho jednotiek cez tzv. Stalinovu líniu za mestom Kyjev je dňa 27.7.1941 vyznamenaný Rytierskym krížom (Ritterkreuz). Dňa 20.11.1941 sa jeho vojskám podarilo preniknúť cez Rostov až k Donu. Za úspechy jeho jednotiek je dňa 26.5.1942 vyznamenaný dubovými ratolesťami (Eichenlaub) k Rytierskemu krížu. Dňa 22.11.1942 sa stáva vrchným veliteľom 1. Panzerarmee, 6.7.1943 je povýšený do hodnosti Generaloberst.

Dňa 5.11.1943 preberá vrchné velenie 14. Armee, v tom čase nasadenej na talianskom fronte pri Nettune. Pre jeho štýl vedenia bojových operácií dostáva sa onedlho do rozporov s Adolfom Hitlerom, ktorý ho z tohto dôvodu dňa 6.7.1944 odvoláva z veliteľského postu a preveľuje do Führer-Reserve. Do konca vojny mu už nie je zverené velenie žiadnej jednotky.

Po skončení vojny sa dostáva do britského zajatia. Dňa 30.11.1945 je v Ríme odsúdený na trest smrti, ktorý trest je mu v júli/červenci 1947 zmenený na doživotné väzenie. V októbri/říjnu 1952 je prepustený na slobodu.
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-Eberhard-von-t19869#83913Verze : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-Eberhard-von-t19869#168796Verze : 0
MOD