Main Menu
User Menu
Reklama

Rytmistr

Rittmaster

Rittmeister

Česky: Rytmistr
English: Rittmaster
Deutsch: Rittmeister
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Rytmistr
Link to the Dictionary Entry Rittmaster
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Rytmistr-t236289#653094Verze : 2
MOD
Reklama