Main Menu
User Menu

Witzleben, Erwin von

     
Příjmení:
Surname:
von Witzleben
Jméno:
Given Name:
Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin
Jméno v originále:
Original Name:
Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin von Witzleben
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.12.1881 Wrocław* /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.08.1944 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 1. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Wrocław * - predtým Breslau, teraz časť Poľska.
Bol popravený za účasť na spiknutí z 20. júla 1944.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_von_Witzleben
URL CZ: https://www.valka.cz/Witzleben-Erwin-von-t19724#403840Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Witzleben-Erwin-von-t19724#403840Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Witzleben
Jméno:
Given Name:
Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin
Jméno v originále:
Original Name:
Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin von Witzleben
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR Fähnrich
22.03.1901 Leutnant
DD.MM.RRRR Oberleutnant
DD.MM.1919 Hauptmann
01.04.1923 Major
01.01.1929 Oberstleutnant
01.04.1931 Oberst
01.02.1934 Generálmajor
01.12.1934 Generálporučík
01.10.1936 Generál pěchoty
01.11.1939 Generálplukovník
19.07.1940 Generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.10.1935-10.11.1938 Velitel : Vojenský okruh III
16.10.1935-10.11.1938 Velitel : III. armádní sbor
10.11.1938-26.08.1939 Velitel : Skupinové velitelství pozemního vojska 2
26.08.1939-24.10.1940 Velitel : 1. armáda
26.10.1940-04.02.1942 Velitel : Skupina armád D
08.03.1942-15.03.1942 Velitel : Skupina armád D
01.05.1941-15.03.1942 Velitel : Hlavní velitelství Západ

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

24.06.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_von_Witzleben
URL CZ: https://www.valka.cz/Witzleben-Erwin-von-t19724#421745Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Witzleben-Erwin-von-t19724#421745Version : 0
MOD
Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben


nar.: 4.12.1881, Breslau (dnes Wroclaw/Poľsko)
zomr.: 8.8.1944, Berlin-Plötzensee (obesený)
Erwin von Witzleben, narodený v rodine s vojenskou tradíciou, navštevuje od roku 1889 vojenskú školu vo Wahlstatte a neskôr v Lichterfelde pri Berlíne. Po jej skončení je v roku 1901 povýšený do hodnosti Leutnant a slúži v jednom zo západo-pruských Grenadier-Regiment. Počas prvej svetovej vojny je dôstojníkom generálneho štábu.


Rok po skončení vojny v hodnosti Hauptmann vstupuje do reichswehru, kde je príslušníkom rôznych jednotiek a štábov.


V roku 1935 sa Witzleben angažuje v národno-konzervatívnych kruhoch vo vnútri Wehrmachtu, ktoré chcú zachovať tradície armády, pretože zásadne odmietal politiku prispôsobovania sa armády vládnucemu nacionálno-socialistickému režimu, ktorú presadzovali Walter von Reichenau a Werner von Blomberg. Jeho odstup od národného socializmu však nemá vplyv na jeho vojenskú kariéru, nakoľko disponuje dostatočnou podporou zo strany armády. Hľadá kontakt na hnutie odporu vo Wehrmachte a podarí sa mu nadviazať kontakt s ďalšími podobne zmýšľajúcimi združených okolo Carla Friedricha Goerdelera. Patrili sem najmä General d. Inf. Georg Thomas, šéf výzbrojného a výstrojného úradu na OKH, Johannes Popitz a Ulrich von Hassel.


V septembri/září 1938 patrí k blízkemu okruhu okolo náčelníka generálneho štábu armády Ludwiga Becka, ktorý počas sudetskej krízy kritizuje Hitlerov plán vojny proti Československu.


Witzleben sa zúčastňuje na septembrovom sprisahaní Beckovho nástupcu Franza Haldera, ktorý plánuje Hitlerove zosadenie. Jeho úlohou, ako veliaceho generála (Kommandierender General) III. Armeekorps a vojenského veliteľa mesta Berlín malo byť zatknutie Hitlera a následné riadenie zodpovedajúcich vojenských operácií. Atentát na Hitlera Witzleben odmieta z náboženských dôvodov. Po podpísaní mníchovských zmlúv však plán sprisahania stráca na opodstatnení.


Od augusta/srpna 1939 je Witzleben vrchným veliteľom (Oberbefehlshaber) 1. Armee. Zúčastňuje sa aj prepadnutia Poľska a dňa 24.6.1940 je v hodnosti Generaloberst vyznamenaný Rytierskam krížom (Ritterkreuz).


Po francúzskom ťažení v roku 1940 je Hitlerom povýšený do hodnosti Generalfeldmarschall a súčasne vymenovaný do funkcie vrchného veliteľa Heeresgruppe D. Napriek takejto Hitlerovej priazni si gróf (Graf) Schwerin von Schwanenfeld, v tom čase Witzlebenov blízky dôverník, do svojho denníku poznamenal, že v roku 1940 sa Witzleben pohráva s myšlienkou zatknúť Hitlera počas vojenskej prehliadky v Paríži a postaviť ho pred súd.


Od 1.5.1941 je Witzleben vrchným veliteľom Západ (Oberbefehlshaber West). Dňa 15.3.1942 na základe podozrenia, že je napojený na opozičné kruhy v armáde, je Hitlerom osobne preložený do zálohy (Führerreserve).


Po prepustení z aktívnej služby Witzleben ešte viac zintenzívňuje kontakty s Beckom a jeho okolím a pripája sa k centru hnutia odporu vo wehrmachte. Aj napriek náboženským pochybnostiam súhlasí nakoniec s atentátom na Hitlera a súhlasí aj s plánom sprisahancov, že po úspešnom atentáte prevezme funkciu vrchného veliteľa wehrmachtu.


Dňa 20.7.1944, počas operácie "Walküre", posiela Witzleben okolo desiatej hodiny dopoludnia z Berlína prvé rozkazy veliteľom armád na fronte. Po krachu atentátu sa mu ešte podarí z Bendlerblocku (sídlo OKH) ujsť, ale už na druhý deň je zatknutý a 4.8.1944 je oficiálne prepustený z armády. Národným tribunálom (Volksgerichtshof) pod predsedníctvom Rolanda Freislera je 8.8.1944 odsúdený na trest smrti, ktorý trest je vykonaný toho istého dňa vo väznici v Berlíne-Plötzensee.


zdroj:
www.jewishvirtuallibrary.org
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL CZ: https://www.valka.cz/Witzleben-Erwin-von-t19724#90124Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Witzleben-Erwin-von-t19724#90124Version : 0
MOD
foto
URL CZ: https://www.valka.cz/Witzleben-Erwin-von-t19724#90126Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Witzleben-Erwin-von-t19724#90126Version : 0
MOD
Generál poľný maršál Erwin von Witzleben (vľavo) v rozhovore s generálplukovníkom Curtom Haase, máj 1941.


zdroj: www.bundesarchiv.de
URL CZ: https://www.valka.cz/Witzleben-Erwin-von-t19724#535227Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Witzleben-Erwin-von-t19724#535227Version : 0
MOD
Ešte štíhly Erwin von Witzleben (uprostred) v hodnosti generálporučík odchádza z plaveckého štadióna počas XI. Olympijských hier konaných v Berlíne v roku 1936. Vľavo ríšsky kancelár Adolf Hitler, vpravo SS-Obergruppenführer Joseph "Sepp" Dietrich, Berlín, Nemecko, 05.08.1936.


www.bundesarchiv.de

URL CZ: https://www.valka.cz/Witzleben-Erwin-von-t19724#536858Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Witzleben-Erwin-von-t19724#536858Version : 0
MOD