Main Menu
User Menu
Reklama

Praporčík

Ensign

Fähnrich

Česky: Praporčík
English: Ensign
Deutsch: Fähnrich
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Praporčík
Link to the Dictionary Entry Ensign
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t236712#654190Verze : 1
MOD
Reklama