Main Menu
User Menu

San Francisco, Královská pevnost svatého Francise (Presidio) [1776-1994]

The Royal Fortress of Saint Francis (Presidio) / El Presidio Real de San Francisco

     
Název:
Name:
Královská pevnost svatého Francise (Presidio)
Originální název:
Original Name:
The Royal Fortress of Saint Francis
Další názvy:
Other Names:
17.09.1776-DD.MM.1848 El Presidio Real de San Francisco
Obec:
Municipality:
San Francisco
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
37°47'45.20"N 122°27'49.20"W
Vznik:
Established:
17.09.1776 novovybudované, v roku 1846 okupované USA
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
20.08.1920-DD.05.1941
9. sborová oblast
9th Corps Area
07.10.1921-DD.MM.RRRR
IX. sbor
IX Corps
03.10.1933-DD.MM.RRRR
4. armáda
4th Army
31.12.1946-01.05.1959
91. pěší divize
91st Infantry Division
01.05.1959-01.10.1975
91. divize (výcviková)
91st Division (Training)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
XV. sbor
XV Corps


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
01.10.1994 zrušené a zmenené na park
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/San-Francisco-Kralovska-pevnost-svateho-Francise-Presidio-1776-1994-t196864#566029Verze : 0
MOD