Main Menu
User Menu

122. střelecký sbor [1943-RRRR]

122nd Rifle Corps / 122-й стрелковый корпус

     
Název:
Name:
122. střelecký sbor
Originální název:
Original Name:
122-й стрелковый корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.12.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
02.03.1944-04.05.1944 Sviklin, Těodor-Verněr Andrejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1944-DD.01.1944 168. střelecká divize
DD.06.1946-DD.MM.RRRR 20. samostatná střelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/122-strelecky-sbor-1943-RRRR-t196450#565272Verze : 0
MOD