Main Menu
User Menu

Newport, Adamsova pevnost [1799-1953]

Fort Adams

     
Název:
Name:
Adamsova pevnost
Originální název:
Original Name:
Fort Adams
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Obec:
Municipality:
Newport
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
41°28'30.00"N 71°20'28.00"W
Vznik:
Established:
04.07.1799 novovybudovaný
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
DD.08.1863-DD.10.1863 Anderson, Robert (Major)
29.07.1866-DD.01.1868 Sherman, Thomas West (Colonel)
29.04.1868-28.07.1868 Gibson, Horatio Gates (Major)
27.07.1868-DD.02.1869 Sherman, Thomas West (Colonel)
27.05.1882-03.07.1882 Howe, Albion Parris (Colonel)
15.11.1883-25.04.1888 Best, Clermont L. (Colonel)
14.06.1888-24.05.1889 Closson, Henry whitney (Colonel)
27.05.1889-18.06.1892 Mendenhall, John (Colonel)
03.08.1892-29.10.1896 Lodor, Richard (Colonel)
01.12.1896-04.05.1898 Pennington, Alexander Cummings McWhorten (Colonel)
04.05.1898-11.05.1898 Pennington, Alexander Cummings McWhorten (Brigadier General (US Volunteers))
12.06.1899-01.12.1902 Hasbrouck, Henry Cornelius (Colonel)
01.12.1902-05.01.1903 Hasbrouck, Henry Cornelius (Brigadier General)
07.11.1905-21.11.1905 Harmon, Millard F. (Major)
DD.10.1906-11.11.1909 Howe, Walter (Colonel)
17.12.1909-08.07.1912 Coffin, William Harrison (Colonel)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1953 zrušená
Poznámka:
Note:
Pomenovaná na počeť druhého prezidenta USA Johna Adamsa, v roku 1953 objekt zrušený a prevedený na námorníctvo s určením na výstavbu bytových jednotiek. V roku 1965 objekty prevedené na štát Rhode Island ako park, od roku 1976 je z pevnosti Národná historická pamiatka.

V rokoch 1824 sa začala kompletná prestavba pevnosti, ktorá bola ukončená v roku 1857 (od roku 1841 boli v pevnosti opäť dislokované jednotky). Ďalšia modernizácia pevnosti prebehla v roku 1870.
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Adams
URL : https://www.valka.cz/Newport-Adamsova-pevnost-1799-1953-t192958#555973Verze : 1
MOD