Main Menu
User Menu

Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 317 [1947-1949]

Replacement Battery of the 317th Artillery Battalion

     
Název:
Name:
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 317
Originální název:
Original Name:
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 317
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 317
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Topoľčany, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4662 Topoľčany
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-baterie-delostreleckeho-oddilu-317-1947-1949-t191984#553912Verze : 0
MOD