Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 317 [1947-1949]

317th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 317
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 317
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 8. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Topoľčany, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 1/317 /kanónová/
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 2/317 /houfnicová/
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 3/317 /rámcová/
01.10.1947-01.10.1949 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 317

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4662 Topoľčany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Bratislava, skupina poválečná, fond (8. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-317-1947-1949-t49562#191908Verze : 1
MOD