Main Menu
User Menu

Columbus

Columbus, Georgia

     
Název:
Name:
Columbus
Originální název:
Original Name:
Columbus
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Muscogee
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°29'31.99"N 84°56'25.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1828
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.10.1918-30.01.1920
Armádní pěchotní škola
Infantry School of Army
15.12.1919-DD.MM.RRRR
Pěchotní rada
Infantry Board
22.06.1921-DD.MM.1922
15. tankový prapor (zvláštní)
15th Tank Battalion (Special)
DD.MM.1922-01.09.1929
15. tankový prapor (zvláštní)
15th Tank Battalion (Special)
19.07.1929-20.05.1930
11. tanková skupina
11th Tank Group
20.05.1930-25.10.1932
311. tankový pluk (těžký)
311th Tank Regiment (Heavy)
20.10.1939-09.11.1940
IV. sbor
IV Corps
28.10.1939-05.07.1940
18. pěší pluk
18th Infantry Regiment
09.11.1939-DD.05.1940
16. pěší pluk
16th Infantry Regiment
DD.11.1939-DD.08.1940
1. divize
1st Division
10.01.1940-15.07.1940
66. pěší pluk (lehkých tanků)
66th Infantry Regiment (Light Tanks)
01.06.1940-DD.MM.RRRR
4. divize
4th Division
15.07.1940-13.12.1940
2. obrněná brigáda
2nd Armored Brigade
15.07.1940-01.01.1942
66. obrněný pluk (lehký)
66th Armored Regiment (Light)
15.07.1940-01.01.1942
67. obrněný pluk (střední)
67th Armored Regiment (Medium)
01.08.1940-08.01.1942
68. obrněný pluk (lehký)
68th Armored Regiment (Light)
17.12.1940-12.08.1941
2. obrněná brigáda
2nd Armored Brigade
04.07.1941-13.08.1941
1. tanková skupina
1st Tank Group
29.09.1941-02.11.1941
2. obrněná brigáda
2nd Armored Brigade
01.12.1941-DD.01.1942
2. obrněná brigáda
2nd Armored Brigade
27.02.1942-DD.04.1942
74. pozorovací skupina
74th Observation Group
02.03.1942-21.03.1942
503. paradesantní pěší pluk
503rd Parachute Infantry Regiment
01.05.1942-30.09.1942
504. paradesantní pěší pluk
504th Parachute Infantry Regiment
06.07.1942-12.02.1943
505. paradesantní pěší pluk
505th Parachute Infantry Regiment
15.07.1942-22.06.1943
11. obrněný pluk
11th Armored Regiment
15.07.1942-23.06.1943
3. obrněný pluk
3rd Armored Regiment
05.08.1943-20.09.1943
31. obrněný pluk
31st Armored Regiment
13.08.1943-20.09.1943
40. obrněný pluk
40th Armored Regiment
30.11.1943-21.01.1944
10. skupina pro přepravu jednotek
10th Troop Carrier Group
08.09.1947-27.09.1947
10. průzkumná skupina
10th Reconnaissance Group
DD.MM.1951-DD.MM.RRRR
Důstojnická škola
Officer Candidate School
23.01.1952-01.02.1953
434. křídlo pro přepravu jednotek, střední
434th Troop Carrier Wing, Medium
23.01.1952-01.02.1953
434. skupina pro přepravu jednotek, střední
434th Troop Carrier Group, Medium
18.06.1965-DD.MM.RRRR
12. letecká skupina
12th Aviation Group
17.07.2006-DD.MM.RRRR
Prapor speciálních jednotek 75. pluku rangers
Special Troops Battalion, 75th Ranger Regiment
DD.MM.2007-DD.MM.RRRR
199. pěší brigáda
199th Infantry Battalion
22.05.2017-DD.MM.RRRR
Prapor vojenského zpravodajství 75. pluku rangers
Military Intelligence Battalion, 75th Ranger Regiment
DD.MM.RRRR-11.09.1965
1. jezdecká divize
1st Cavalry Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 507. paradesantního pěšího praporu
1st Battalion, 507th Parachute Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
194. obrněná brigáda
194th Armored Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
198. pěší brigáda
198th Infantry Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. prapor rangers 75. pluku rangers
3rd Ranger Battalion, 75th Ranger Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. výcvikový prapor rangers
4th Ranger Training Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
75. pluk rangers
75th Ranger Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
I. obrněný sbor
I Armored Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Manévrovací centrum výjimečnosti Armády Spojených států
United States Army Maneuver Center of Excellence
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Provizorní tanková brigáda
Provisional Tank Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pěchotní škola Armády Spojených států
United States Army Infantry School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výcviková brigáda výsadková a rangers
Airborne and Ranger Training Brigade
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbus,_Georgia
URL : https://www.valka.cz/Columbus-t191229#552293Verze : 0
MOD