Main Menu
User Menu

El Paso

El Paso, Texas

     
Název:
Name:
El Paso
Originální název:
Original Name:
El Paso
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres El Paso
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
31°47'25.00"N 106°25'24.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1659
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.12.1917-DD.05.1918
15. jezdecká divize
15th Cavalry Division
23.06.1919-08.11.1919
11. letecká peruť
11th Aero Squadron
12.11.1919-02.07.1921
1. sledovací skupina
1st Surveillance Group
13.09.1921-DD.06.1943
1. jezdecká divize
1st Cavalry Division
07.08.1942-23.08.1942
303. bombardovací skupina (těžká)
303rd Bombardment Group (Heavy)
17.08.1942-DD.MM.RRRR
1. skupina protiletadlových dělostřeleckých automatických zbraní
1st Antiaircraft Artillery Automatic Weapons Group
01.11.1942-DD.01.1943
94. bombardovací skupina (těžká)
94th Bombardment Group (Heavy)
20.11.1942-28.05.1943
32. pobřežní dělostřelecká brigáda
32nd Coast Artillery Brigade
DD.11.1942-DD.01.1943
16. bombardovací křídlo
16th Bombardment Wing
21.12.1942-01.02.1943
385. bombardovací skupina (těžká)
385th Bombardment Group (Heavy)
01.02.1943-19.04.1943
389. bombardovací skupina (těžká)
389th Bombardment Group (Heavy)
01.03.1943-18.04.1943
392. bombardovací skupina (těžká)
392nd Bombardment Group (Heavy)
14.05.1943-04.07.1943
44. bombardovací křídlo (těžké)
44th Bombardment Wing (Heavy)
28.05.1943-DD.MM.RRRR
32. protiletadlová dělostřelecká brigáda
32nd Antiaircraft Artillery Brigade
DD.10.1943-DD.05.1945
16. bombardovací operačně výcvikové křídlo
16th Bombardment Operational Training Wing
11.11.1943-01.01.1944
491. bombardovací skupina (těžká)
491st Bombardment Group (Heavy)
DD.05.1945-DD.12.1945
16. bombardovací operačně výcvikové křídlo, velmi těžké
16th Bombardment Operational Training Wing, Very Heavy
03.12.1945-01.08.1946
362. stíhací skupina
362nd Fighter Group
29.07.1946-20.10.1946
20. stíhací skupina (dvoumotorových letadel)
20th Fighter Group (Twin Engine)
20.10.1946-26.09.1947
47. bombardovací skupina (lehká, noční úderná)
47th Bombardment Group (Light, Night Attack)
15.08.1947-26.09.1947
47. bombardovací křídlo, lehké
47th Bombardment Wing, Light
27.09.1947-19.11.1948
47. bombardovací křídlo, lehké
47th Bombardment Wing, Light
27.09.1947-22.08.1948
47. bombardovací skupina (lehká, noční úderná)
47th Bombardment Group (Light, Night Attack)
17.05.1948-16.06.1952
97. bombardovací skupina (střední)
97th Bombardment Group (Medium)
17.05.1948-12.07.1948
97. bombardovací skupina (velmi těžká)
97th Bombardment Group (Very Heavy)
22.05.1948-01.07.1959
97. bombardovací křídlo, střední
97th Bombardment Wing, Medium
22.05.1948-12.07.1948
97. bombardovací křídlo, velmi těžké
97th Bombardment Wing, Very Heavy
28.05.1948-30.06.1959
340. bombardovací peruť, střední
340th Bombardment Squadron, Medium
28.05.1948-30.06.1959
341. bombardovací peruť, střední
341st Bombardment Squadron, Medium
28.05.1948-30.06.1959
342. bombardovací peruť, střední
342nd Bombardment Squadron, Medium
22.08.1948-19.11.1948
47. bombardovací skupina, lehká
47th Bombardment Group, Light
30.11.1948-DD.MM.RRRR
31. protiletadlová dělostřelecká brigáda
31st Antiaircraft Artillery Brigade
27.06.1949-25.06.1951
401. bombardovací skupina (střední)
401st Bombardment Group (Medium)
27.06.1949-DD.06.1949
401. bombardovací skupina (velmi těžká)
401st Bombardment Group (Very Heavy)
16.06.1952-01.07.1962
810. letecká divize
810th Air Division
16.06.1952-08.11.1952
95. bombardovací křídlo, střední
95th Bombardment Wing, Medium
08.11.1952-25.06.1966
95. bombardovací křídlo, těžké
95th Bombardment Wing, Heavy
01.09.1971-DD.MM.RRRR
8. prapor 1. dělostřeleckého pluku protivzdušné obrany
8th Battalion, 1st Air Defense Artillery Regiment
16.12.1980-DD.MM.RRRR
11. dělostřelecká brigáda protivzdušné obrany
11th Air Defense Artillery Brigade
16.06.1987-03.05.1996
2. prapor 1. dělostřeleckého pluku protivzdušné obrany
2nd Battalion, 1st Air Defense Artillery Regiment
17.12.1988-21.12.1988
5. prapor 7. dělostřeleckého pluku protivzdušné obrany
5th Battalion, 7th Air Defense Artillery Regiment
DD.02.1996-DD.07.2009
31. dělostřelecká brigáda protivzdušné obrany
31st Air Defense Artillery Brigade
15.06.1996-DD.MM.2007
108. dělostřelecká brigáda protivzdušné obrany
108th Air Defense Artillery Brigade
16.10.1998-DD.MM.RRRR
32. velitelství protivzdušné a protiraketové obrany pozemního vojska
32nd Army Air and Missile Defense Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. brigádní bojový tým 1. obrněné divize
1st Brigade Combat Team, 1st Armored Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. brigádní bojový tým 1. obrněné divize
2nd Brigade Combat Team, 1st Armored Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. brigádní bojový tým 1. obrněné divize
3rd Brigade Combat Team, 1st Armored Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/El-Paso-t190914#551682Verze : 0
MOD