Main Menu
User Menu

Šimko, Vladimír

     
Příjmení:
Surname:
Šimko
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Šimko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.02.1962 Trenčín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupca náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR (2011-2012)
- zástupca vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri NATO (2012-2015)
- náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR (2015-)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
27.04.1994 katapultážou opustil lietadlo Su-22M4 4013
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Simko-Vladimir-t184645#538799Verze : 11
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šimko
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Šimko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1977-DD.MM.1981 Vojenské letecké učilište, Prešov /
DD.MM.1981-14.07.1985 Vysoká vojenská letecká škola, odbor veliteľsko – inžiniersky, Košice /
DD.MM.1997-DD.MM.1997 Veliteľský kurz pre nižších dôstojníkov, Henlow
28.08.1999-11.12.1999 kurz veliteľov letiek, Maxwellova letecká základňa
05.09.2005-30.06.2006 Kurz národnej bezpečnosti, Národná akadémia obrany, Liptovský Mikuláš /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.2010 plukovník
19.04.2016 brigádny generál
26.04.2018 generálmajor
19.10.2021 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.2015-19.04.2016 Velitel : Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky
19.04.2016-26.04.2018 Velitel : Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky
26.04.2018-19.10.2021 Velitel : Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky
19.10.2021-DD.MM.RRRR Velitel : Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
25.08.1985-DD.MM.1989 pilot, starší pilot, 6. stíhací bombardovací letecký pluk
DD.MM.1989-DD.MM.1992 veliteľ roja, 28. stíhací bombardovací letecký pluk
01.12.1992-30.09.1998 veliteľ roja, 3. sbolp / 33. sbok
01.10.1998-17.06.2001 zástupca veliteľa letky, 33. stíhacie bombardovacie krídlo
18.06.2001-30.07.2003 odborný referent, veliteľstvo RHQ EASTLANT, Northwood
31.07.2003-14.06.2004 vedúci starší dôstojník skupiny prípravy na zastúpenie vo veliteľstvách NATO, GŠ OSSR
15.06.2004-31.08.2004 vedúci starší dôstojník – špecialista, Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov MOSR
01.09.2004-04.09.2005 zástupca riaditeľa Odboru analýz a hodnotení obranných programov, Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov MOSR
01.07.2006-31.08.2006 personálna záloha
01.09.2006-31.07.2009 vojenský poradca pre operačné plánovanie Oddelenia pre spoluprácu s NATO, Stála delegácia SR pri NATO, Brusel
01.08.2009-31.07.2011 náčelník Oddelenia / Odboru strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí, Štáb strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.08.2011-30.09.2012 zástupca náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.10.2012-31.08.2015 zástupca vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri NATO, Brusel
01.09.2015-DD.MM.RRRR náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Medaile Vojenské policie - 3. stupeň
Medal of Military Police - 3rd Class
Medaila Vojenskej polície - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

Poznámka:
Note:
27.04.1994 katapultážou opustil lietadlo Su-22M4 4013

Letová prax:
L-29 Delfín - 161 hod. a 40 min. (inštruktor),
L-39 Albatros - 80 hod. a 15 min.,
MiG-21 (verzie UM, F, MF) - 235 hod. a 35 min.,
Su-22 (verzie M4, UM3K) - 490 hod. a 5 min. (inštruktor),
Zlín (verzie 126, 42, 142, 43) - 62 hod. a 25 min.,
Hawk 100 - 1 hod.
F–16 - 1 hod.
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.prezident.sk
OBRANA 2006 / 08
www.sme.sk
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Simko-Vladimir-t184645#538800Verze : 17
MOD
Dňa 02.03.2016 schválila vláda SR na svojom 200. rokovaní návrh na menovanie plukovníka Vladimíra Šimka do vojenskej hodnosti brigádny generál. Návrh je v súlade so zákonom o štátnej službe PrV (281/2015 Z.z.) predložený prezidentovi SR.


Prezident SR dňa 19.4.2016 vymenoval plukovníka Vladimíra Šimka do hodnosti brigádny generál.Zdroj: https://rokovania.gov.sk, číslo materiálu UV-10843/2016
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Simko-Vladimir-t184645#548443Verze : 5
MOD
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala dňa 19.10.2021 do hodnosti brigádny generál veliteľa 1. mechanizovanej brigády plukovníka Alexandra Kollárika a veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovníka Slavomíra Verčimáka. Zároveň do hodnosti brigádny generál vo výslužbe vymenovala prvého slovenského kozmonauta plukovníka Ivana Bellu. Do hodnosti generálporučíka povýšila prezidentka náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky generálmajora Vladimíra Šimka.


www.mosr.sk

 - zľava brig. gen. v.v. Ivan Bella, brig. gen. Slavomír Verčimák, prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, genpor. Vladimír Šimko, brig. gen. Alexander Kollárik

FOTO - MO SR

zľava brig. gen. v.v. Ivan Bella, brig. gen. Slavomír Verčimák, prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, genpor. Vladimír Šimko, brig. gen. Alexander Kollárik

FOTO - MO SR

 - Ivan Bella s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

FOTO - https://www.prezident.sk/uploads/899/69838.JPG

Ivan Bella s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

FOTO - https://www.prezident.sk/uploads/899/69838.JPG

 - Slavomír Verčimák s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

FOTO - https://www.prezident.sk/uploads/899/69838.JPG

Slavomír Verčimák s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

FOTO - https://www.prezident.sk/uploads/899/69838.JPG

 - Alexander Kollárik s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

FOTO - https://www.prezident.sk/uploads/899/69838.JPG

Alexander Kollárik s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

FOTO - https://www.prezident.sk/uploads/899/69838.JPG

 - Vladimír Šimko s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

FOTO - https://www.prezident.sk/uploads/899/57754.JPG

Vladimír Šimko s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

FOTO - https://www.prezident.sk/uploads/899/57754.JPGLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/682604
URL : https://www.valka.cz/Simko-Vladimir-t184645#682607Verze : 0
MOD