Main Menu
User Menu

Šimko, Vladimír

     
Příjmení:
Surname:
Šimko
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Šimko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.02.1962 Trenčín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR (2011-2012)
zástupca vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri NATO (2012-2015)
náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR (2015-)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
27.04.1994 katapultážou opustil lietadlo Su-22M4 4013
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Simko-Vladimir-t184645#538799Verze : 11
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šimko
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Šimko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenské letecké učilište, Prešov
DD.MM.RRRR-14.07.1985 Vysoká vojenská letecká škola v Košiciach, odbor veliteľsko – inžiniersky 28.08.1999-11.12.1999 kurz veliteľov letiek, Maxwellova letecká základňa
05.09.2005-30.06.2006 Kurz národnej bezpečnosti, Národná akadémia obrany
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.2010 plukovník
19.04.2016 brigádny generál
26.04.2018 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.2015-19.04.2016 Velitel : Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky
19.04.2016-DD.MM.RRRR Velitel : Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
25.08.1985-14.08.1991 pilot, 10. letecká armáda / 1. zmiešaný letecký zbor
15.08.1991-30.11.1992 veliteľ roja, 1. zmiešaný letecký zbor
01.12.1992-30.09.1998 veliteľ roja, 3. sbolp / 33. sbok
01.10.1998-17.06.2001 zástupca veliteľa letky, 33. stíhacie bombardovacie krídlo
18.06.2001-30.07.2003 odborný referent, veliteľstvo RHQ Eastland
31.07.2003-14.06.2004 vedúci starší dôstojník skupiny prípravy na zastúpenie vo veliteľstvách NATO, GŠ OSSR
15.06.2004-31.08.2004 vedúci starší dôstojník – špecialista, Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov MOSR
01.09.2004-04.09.2005 zástupca riaditeľa Odboru analýz a hodnotení obranných programov, Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov MOSR
01.07.2006-31.08.2006 personálna záloha
01.09.2006-31.07.2009 vojenský poradca pre operačné plánovanie Oddelenia pre spoluprácu s NATO, Stála delegácia SR pri NATO, Brusel
01.08.2009-31.07.2011 náčelník Oddelenia / Odboru strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí, Štáb strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.08.2011-30.09.2012 zástupca náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.10.2012-31.08.2015 zástupca vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri NATO, Brusel
01.09.2015-DD.MM.RRRR náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
-
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Medaile Vojenské policie - 3. stupeň
Medal of Military Police - 3rd Class
Medaila Vojenskej polície - 3. stupeň
-


DD.MM.RRRR - Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OSSR
Poznámka:
Note:
27.04.1994 katapultážou opustil lietadlo Su-22M4 4013
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
OBRANA 8/2006
www.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Simko-Vladimir-t184645#538800Verze : 17
MOD
Dňa 02.03.2016 schválila vláda SR na svojom 200. rokovaní návrh na menovanie plukovníka Vladimíra Šimka do vojenskej hodnosti brigádny generál. Návrh je v súlade so zákonom o štátnej službe PrV (281/2015 Z.z.) predložený prezidentovi SR.


Prezident SR dňa 19.4.2016 vymenoval plukovníka Vladimíra Šimka do hodnosti brigádny generál.Zdroj: www.rokovania.sk
www.rokovania.sk
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Simko-Vladimir-t184645#548443Verze : 3
MOD