Main Menu
User Menu

Ubytovací a stavební oddělení [1965-1992]

Accommodation and Construction Department of the Eastern Military District

     
Název:
Name:
Ubytovací a stavební oddělení
Originální název:
Original Name:
Ubytovací a stavební oddělení Východního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.09.1970 Východní vojenský okruh
01.09.1970-01.09.1988 Vojenský týl
01.09.1988-01.01.1992 Východní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.01.1992 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1965-DD.MM.1977 Balažovič, Viliam (Podplukovník)
DD.MM.1977-DD.MM.1981 Žák, Jozef (Plukovník)
DD.MM.1981-DD.MM.1987 Haspra, Jozes (Plukovník)
DD.MM.1987-DD.MM.1990 Ešmír, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.1990-DD.MM.1991 Porošin, Vladimír (Plukovník)
DD.MM.1991-01.01.1992 Rácz, Pavel (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1965-01.01.1992 Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Banská Bystrica
01.09.1965-01.01.1992 Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Bratislava
01.09.1965-01.01.1992 Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Košice
01.03.1974-01.10.1990 2. silniční stavební rota
01.03.1974-01.10.1990 3. silniční stavební rota

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství Východního vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Ubytovaci-a-stavebni-oddeleni-1965-1992-t183968#537221Verze : 1
MOD